Φάκελος «Λήψεις»

Ο φάκελος «Λήψεις» είναι η προεπιλεγμένη θέση για τα αρχεία που λαμβάνετε από το Διαδίκτυο. Οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη στοιχείων, όπως το Safari ή τα Μηνύματα, αποθηκεύουν τα στοιχεία στον φάκελο «Λήψεις».

Από προεπιλογή, ο φάκελος «Λήψεις» είναι διαθέσιμος στην πλαϊνή στήλη του Finder και στο Dock. Στο Dock, ο φάκελος ονομάζεται επίσης στοίβα.