στοίβες

Οι Στοίβες στο γραφείο εργασίας διατηρούν τα αρχεία οργανωμένα σε ομάδες. Όποτε αποθηκεύετε ένα αρχείο στο γραφείο εργασίας, προστίθεται αυτόματα στην ανάλογη στοίβα, ώστε το γραφείο εργασίας σας να παραμένει καθαρό. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοίβες κατά είδος (π.χ. εικόνες ή PDF), ημερομηνία (π.χ. Ημερομηνία δημιουργίας ή Ημερομηνία τελευταίου ανοίγματος) ή ετικέτες Finder. Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα στο γραφείο εργασίας σας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία στοίβα ενώ τα στιγμιότυπα οθόνης ομαδοποιούνται σε μια άλλη.

Το Dock παρέχεται με τη στοίβα «Λήψεις» από όπου μπορείτε να βρίσκετε με ευκολία στοιχεία που λαμβάνετε από το Διαδίκτυο, ως συνημμένα ή που αποδέχεστε με χρήση AirDrop. Όποτε προσθέτετε έναν φάκελο στο Dock, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ως στοίβα.