γραμμή μενού

Η γραμμή μενού εκτείνεται κατά μήκος του άνω μέρους της οθόνης του Mac σας. Στην αριστερή πλευρά της γραμμής μενού βρίσκονται το μενού Apple και μενού εφαρμογών. Η δεξιά πλευρά της γραμμής μενού μπορεί να περιέχει μενού κατάστασης, όπως Wi-Fi, καθώς και το Spotlight και το Siri . Για να προσαρμόσετε ποια στοιχεία θα εμφανίζονται, μεταβείτε στις προτιμήσεις Dock και γραμμής μενού. Το Κέντρο ελέγχου και το Κέντρο γνωστοποιήσεων (κάντε κλικ στην ημερομηνία και την ώρα) είναι πάντα διαθέσιμα στη γραμμή μενού.