Άνοιγμα της Εναλλαγής εφαρμογών

  • iPhone X και μεταγενέστερα μοντέλα: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω πλευρά και κάντε παύση στο κέντρο της οθόνης.

  • Άλλα μοντέλα: Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.