Μετάβαση στην οθόνη Αφετηρίας

  • iPhone X και μεταγενέστερα μοντέλα: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω πλευρά της οθόνης.

  • Άλλα μοντέλα: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.