Πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων (Redundant Array of Independent Disks - RAID)

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλούς δίσκους σε ένα σύνολο δίσκων—που ονομάζεται RAID (Redundant Array of Independent Disks - Πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων)—ώστε να λειτουργούν όλοι μαζί ως ένας μοναδικός δίσκος. Ανάλογα με τον τρόπο που συνδυάζετε τους δίσκους, το σύνολο RAID μπορεί να προστατεύσει τα δεδομένα σας από αστοχία υλισμικού, να επιταχύνει την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή να αυξήσει τη χωρητικότητα αποθήκευσής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοήθημα δίσκων για να δημιουργήσετε αρκετούς τύπους συνόλων RAID με τους εσωτερικούς δίσκους και τους συνδεδεμένους εξωτερικούς δίσκους.

Τα σύνολα δίσκων RAID δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν κάποιες δυνατότητες διαχείρισης δίσκων, όπως την κρυπτογράφηση δίσκου FileVault.

Αν έχετε Mac Pro με κάρτα Mac Pro RAID, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα RAID. Χρησιμοποιεί την κάρτα RAID για καλύτερη απόδοση και για τη δημιουργία περισσότερων τύπων συνόλων RAID.