κατοπτριζόμενο σύνολο RAID

Μια κατοπτριζόμενη πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων ή κατοπτριζόμενο σύνολο RAID μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από τυχόν αποτυχία δίσκου. Τα δεδομένα σας εγγράφονται σε δύο ή περισσότερους δίσκους ταυτόχρονα, οπότε αν αποτύχει ή αποσυνδεθεί ένας από τους δίσκους, το Mac συνεχίζει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα από τους άλλους δίσκους. Αν συνδέσετε ξανά ένα δίσκο που αποσυνδέσατε, το σύνολο RAID είναι δυνατό να το αναδομήσει στο υπόβαθρο, ώστε να περιέχει τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Μπορείτε να προσθέσετε εφεδρικούς δίσκους, οι οποίοι καλούνται επίσης «ενεργοί δίσκοι». Σε αυτούς δεν γίνεται εγγραφή, εκτός αν κάποιος άλλος δίσκος αποτύχει ή αποσυνδεθεί. Αν ένας δίσκος αποτύχει ή αποσυνδεθεί, το σύνολο RAID αναδομεί έναν από τους εφεδρικούς δίσκους, ώστε να περιέχει τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Αν συνδέσετε ξανά έναν δίσκο αφού το σύνολο RAID τον αντικαταστήσει με έναν εφεδρικό δίσκο, ο επανασυνδεδεμένος δίσκος θεωρείται εφεδρικός δίσκος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της αυτόματης αναδόμησης ενός εφεδρικού δίσκου από το σύνολο RAID ή της χειροκίνητης αναδόμησης από εσάς.

Ακόμη κι αν έχετε κατοπτριζόμενο σύνολο RAID, και πάλι χρειάζεται να δημιουργείτε τακτικά εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας. Ο κατοπτρισμός σάς προστατεύει από ορισμένους τύπους αποτυχίας υλισμικού, αλλά δεν σας προστατεύει από σφάλματα χρηστών ή αλλοίωση λογισμικού. Αν διαγράψετε κάποιο αρχείο, αυτό διαγράφεται και από τον κατοπτρισμό. Αν κάποιο λογισμικό αλλοιώσει ένα αρχείο, αυτό αλλοιώνεται και στον κατοπτρισμό.