Έξυπνη ομάδα

Μια ομάδα που περιλαμβάνει αυτόματα επαφές με βάση τα κριτήρια που προσδιορίζετε. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια έξυπνη ομάδα που να περιλαμβάνει οποιαδήποτε επαφή της οποίας η κάρτα περιέχει τις λέξεις λέσχη βιβλίου στο πεδίο των σημειώσεων. Όποτε προστίθενται ή αφαιρούνται οι λέξεις λέσχη βιβλίου από το πεδίο σημειώσεων μιας κάρτας, η έξυπνη ομάδα ενημερώνεται.