Πλαϊνή στήλη Επαφών

Η πλαϊνή στήλη των Επαφών εμφανίζει διαθέσιμες ομάδες, φακέλους (αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange στις Επαφές), και υπηρεσίες καταλόγου δικτύου.

  • Εμφάνιση ή απόκρυψη της πλαϊνής στήλης: Επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση ομάδων» ή «Προβολή» > «Απόκρυψη ομάδων».

  • Αλλαγή μεγέθους της πλαϊνής στήλης: Μεταφέρετε το διαχωριστικό της πλαϊνής στήλης αριστερά ή δεξιά. Αν τη μεταφέρετε τέρμα αριστερά, θα αποκρύψετε την πλαϊνή στήλη.

Αν δεν εμφανίζονται οι αναμενόμενες ομάδες, φάκελοι ή κατάλογοι στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Επαφές» > «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στο στοιχείο «Λογαριασμοί» και βεβαιωθείτε ότι οι λογαριασμοί σας είναι ενεργοποιημένοι.