Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Monterey 12.5

Το παρόν έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Monterey 12.5.

Πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

macOS Monterey 12.5

Κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου 2022

AMD

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-42858: ABC Research s.r.o.

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 11 Μαΐου 2023

APFS

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή με προνόμια ρίζας ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32832: Tommy Muir (@Muirey03)

AppleAVD

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει εκτέλεση κώδικα πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση του ελέγχου ορίων.

CVE-2022-32788: Natalie Silvanovich του Google Project Zero

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

AppleMobileFileIntegrity

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ενεργοποίηση της ενίσχυσης του χρόνου εκτέλεσης.

CVE-2022-32880: Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing, Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro, Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

AppleMobileFileIntegrity

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξουσιοδότησης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2022-32826: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

Apple Neural Engine

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια υπερχείλιση ακεραίων αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2022-42805: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022

Apple Neural Engine

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32948: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022

Apple Neural Engine

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32810: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Apple Neural Engine

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32840: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Apple Neural Engine

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32845: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Η καταχώρηση ενημερώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-48578: Mickey Jin (@patch1t)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου δυαδικού αρχείου AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32797: Mickey Jin (@patch1t), Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security, Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου δυαδικού αρχείου AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-32851: Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security

CVE-2022-32852: Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security

CVE-2022-32853: Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security

AppleScript

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου δυαδικού αρχείου AppleScript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32831: Ye Zhang (@co0py_Cat) της Baidu Security

Archive Utility

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια αρχειοθήκη ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει το Gatekeeper

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32910: Ferdous Saljooki (@malwarezoo) της Jamf Software

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2022

Audio

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-32820: ανώνυμος ερευνητής

Audio

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει περιεχόμενο της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32825: John Aakerblom (@jaakerblom)

Automation

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να παρακάμψει τις προτιμήσεις Απορρήτου

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32789: Zhipeng Huo (@R3dF09) του Tencent Security Xuanwu Lab

Calendar

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό των μνημών cache.

CVE-2022-32805: Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security

CoreMedia

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει περιεχόμενο της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32828: Antonio Zekic (@antoniozekic) και John Aakerblom (@jaakerblom)

CoreText

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος χρήστης ενδέχεται να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους ορίων.

CVE-2022-32839: Daniel Lim Wee Soong του STAR Labs

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

File System Events

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-32819: Joshua Mason της Mandiant

GPU Drivers

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει περιεχόμενο της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32793: ανώνυμος ερευνητής

GPU Drivers

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2022-32821: John Aakerblom (@jaakerblom)

iCloud Photo Library

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αποκάλυψης πληροφοριών αντιμετωπίστηκε αφαιρώντας τον ευάλωτο κώδικα.

CVE-2022-32849: Joshua Jones

ICU

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32787: Dohyun Lee (@l33d0hyun) του SSD Secure Disclosure Labs & DNSLab, Korea Univ.

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου tiff μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2022-32897: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32802: Ivan Fratric του Google Project Zero, Mickey Jin (@patch1t)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

ImageIO

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου ειδώλου μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32841: hjy79425575

 ImageIO

 Διατίθεται για: macOS Monterey

 Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός ειδώλου μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

 Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διακοπής αναφοράς δείκτη null αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

 CVE-2022-32785: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια ευπάθεια αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2022-32811: ABC Research s.r.o

Intel Graphics Driver

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32812: Yinyi Wu (@3ndy1), ABC Research s.r.o.

JavaScriptCore

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους ορίων.

WebKit Bugzilla: 241931
CVE-2022-48503: Dongzhuo Zhao σε συνεργασία με ADLab of Venustech και ZhaoHai της Cyberpeace Tech Co., Ltd.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2023

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή με προνόμια ρίζας ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32813: Xinru Chi του Pangu Lab

CVE-2022-32815: Xinru Chi του Pangu Lab

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκαλύψει περιεχόμενο της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32817: Xinru Chi του Pangu Lab

Kernel

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32829: Tingting Yin του Tsinghua University και Min Zheng της Ant Group

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022

Liblouis

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-26981: Hexhive (hexhive.epfl.ch), NCNIPC of China (nipc.org.cn)

libxml2

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα προετοιμασίας μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32823

Multi-Touch

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό κατάστασης.

CVE-2022-32814: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927)

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να τροποποιήσει προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα στον χειρισμό μεταβλητών περιβάλλοντος αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση.

CVE-2022-32786: Mickey Jin (@patch1t)

PackageKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να τροποποιήσει προστατευμένα τμήματα του συστήματος αρχείων

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32800: Mickey Jin (@patch1t)

PluginKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αυθαίρετων αρχείων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-32838: Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro

PS Normalizer

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου Postscript μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αποκάλυψη της μνήμης διεργασιών

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32843: Kai Lu της Zscaler's ThreatLabz

Safari

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία περιεχομένου ιστού μπορεί να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξαντλητικής δοκιμής κωδικών αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-46708: ένας ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-32796: Sreejith Krishnan R (@skr0x1c0)

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-32842: Sreejith Krishnan R (@skr0x1c0)

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-32798: Sreejith Krishnan R (@skr0x1c0)

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης σε προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

CVE-2022-32799: Sreejith Krishnan R (@skr0x1c0)

SMB

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητη κατάσταση πυρήνα

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2022-32818: Sreejith Krishnan R (@skr0x1c0)

Software Update

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με προνομιακή θέση στο δίκτυο μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα κάποιου χρήστη

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη χρήση HTTPS κατά την αποστολή πληροφοριών μέσω του δικτύου.

CVE-2022-32857: Jeffrey Paul (sneak.berlin)

Spindump

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να έχει δυνατότητα αντικατάστασης αυθαίρετων αρχείων

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό αρχείων.

CVE-2022-32807: Zhipeng Huo (@R3dF09) του Tencent Security Xuanwu Lab

Spotlight

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32801: Joshua Mason (@josh@jhu.edu)

subversion

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Πολλά προβλήματα στο subversion

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την ενημέρωση του subversion.

CVE-2021-28544: Evgeny Kotkov, visualsvn.com

CVE-2022-24070: Evgeny Kotkov, visualsvn.com

CVE-2022-29046: Evgeny Kotkov, visualsvn.com

CVE-2022-29048: Evgeny Kotkov, visualsvn.com

TCC

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα πρόσβασης αντιμετωπίστηκε με βελτιώσεις στο προστατευμένο περιβάλλον.

CVE-2022-32834: Xuxiang Yang (@another1024) του Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com), Gordon Long, Thijs Alkemade (@xnyhps) της Computest Sector 7, Adam Chester από την TrustedSec, Yuebin Sun (@yuebinsun2020) του Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com), Zhipeng Huo (@R3dF09) του Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ενημερώθηκε στις 11 Μαΐου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να παρακολουθεί τους ιστότοπους που επισκέφθηκε ένας χρήστης στην ιδιωτική περιήγηση στο Safari

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αποκάλυψης πληροφοριών αντιμετωπίστηκε αφαιρώντας τον ευάλωτο κώδικα.

WebKit Bugzilla: 239547
CVE-2022-32933: Binoy Chitale, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Stony Brook University, Nick Nikiforakis, Αναπληρωτής καθηγητής, Stony Brook University, Jason Polakis, Αναπληρωτής καθηγητής, University of Illinois στο Chicago, Mir Masood Ali, Διδακτορικός φοιτητής, University of Illinois στο Chicago, Chris Kanich, Αναπληρωτής καθηγητής, University of Illinois στο Chicago και Mohammad Ghasemisharif, Υποψήφιος διδάκτωρ, University of Illinois στο Chicago

Η καταχώριση προστέθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

WebKit Bugzilla: 241526
CVE-2022-32885: P1umer(@p1umer) και Q1IQ(@q1iqF)

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 11 Μαΐου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω της διεύθυνσης IP του

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

WebKit Bugzilla: 237296
CVE-2022-32861: Matthias Keller (m-keller.com)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2022-32863: P1umer(@p1umer), afang(@afang5472), xmzyshypnc(@xmzyshypnc1)

Η καταχώριση προστέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ενημερώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν ιστότοπο με κακόβουλο περιεχόμενο ενδέχεται να προκαλέσει πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

Περιγραφή: Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό περιβάλλοντος χρήστη.

WebKit Bugzilla: 239316
CVE-2022-32816: Dohyun Lee (@l33d0hyun) του SSD Secure Disclosure Labs & DNSLab, Korea Univ.

WebKit

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

WebKit Bugzilla: 240720
CVE-2022-32792: Manfred Paul (@_manfp) σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Zero Day Initiative της Trend Micro

WebRTC

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

WebKit Bugzilla: 242339
CVE-2022-2294: Jan Vojtesek της ομάδας Avast Threat Intelligence

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2022-32860: Wang Yu της Cyberserval

Η ενημέρωση προστέθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό συστήματος ή να πραγματοποιήσει εγγραφή στη μνήμη πυρήνα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32837: Wang Yu της Cyberserval

Wi-Fi

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό συστήματος ή να καταστρέψει τη μνήμη πυρήνα

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32847: Wang Yu της Cyberserval

Windows Server

Διατίθεται για: macOS Monterey

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καταγράψει την οθόνη ενός χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2022-32848: Jeremy Legendre της MacEnhance

Επιπλέον αναγνώριση

802.1X

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Shin Sun του National Taiwan University για τη βοήθειά του.

AppleMobileFileIntegrity

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security, Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro και Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing για τη βοήθειά τους.

Calendar

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Joshua Jones για τη βοήθειά του.

configd

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Csaba Fitzl (@theevilbit) της Offensive Security, Mickey Jin (@patch1t) της Trend Micro και Wojciech Reguła (@_r3ggi) της SecuRing για τη βοήθειά τους.

DiskArbitration

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Raymond Rehayem της Library Industries και Mike Cush για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 29 Μαΐου 2024

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: