Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Android

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής στην εφαρμογή Apple Music στη συσκευή Android.

Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός άλμπουμ ή μιας λίστας αναπαραγωγής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Βάλτε να παίξει ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 3. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  Android που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 5. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» κουμπί «Επανάληψη» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη όλων». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» είναι επισημασμένο, η επιλογή «Επανάληψη όλων» είναι ενεργοποιημένη.
  Android που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη όλων» ενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο».


Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Βάλτε να παίξει ένα τραγούδι.
 3. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  Android που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 5. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» κουμπί «Επανάληψη» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη ενός». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» είναι επισημασμένο με τον αριθμό 1, η επιλογή «Επανάληψη ενός» είναι ενεργοποιημένη.
  Android που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη ενός» ενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο».


Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  Android που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 4. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε «Επανάληψη ενός» ή «Επανάληψη όλων» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη ανενεργή». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» δεν είναι επισημασμένο, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
  Android που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη» απενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο»


Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί «Επανάληψη»

 • Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Apple Music είναι ενημερωμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 • Αν παίζετε μουσική στην ουρά Αυτόματης αναπαραγωγής, το κουμπί «Επανάληψη» εξαφανίζεται. Δεν μπορείτε να επαναλάβετε τραγούδια στην ουρά Αυτόματης αναπαραγωγής. Αν παίζετε μουσική σε επανάληψη, τότε μόνο αυτή η μουσική θα παίζει. Η ουρά Αυτόματης αναπαραγωγής δεν θα εμφανίζεται μέχρι να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αυτόματη αναπαραγωγή.


Μάθετε πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή μουσικής σε περισσότερες συσκευές

Η διαθεσιμότητα του Apple Music ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: