Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPhone

Μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την επανάληψη αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής χειροκίνητα στην εφαρμογή Apple Music.

Ζητήστε από το Siri να επαναλάβει την αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής ζητώντας το από το Siri. Πείτε απλώς κάτι όπως:

 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτό το άλμπουμ.»
 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτήν τη λίστα αναπαραγωγής.»
 • «Hey Siri, επανάλαβε αυτό το τραγούδι.»
 • «Hey Siri, απενεργοποίησε την επανάληψη.»

Μάθετε περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Siri για την αναπαραγωγή και τον έλεγχο της μουσικής.


Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός άλμπουμ ή μιας λίστας αναπαραγωγής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Βάλτε να παίξει ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής.
 3. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  iPhone που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης
 5. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» κουμπί «Επανάληψη» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη όλων». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» είναι επισημασμένο, η επιλογή «Επανάληψη όλων» είναι ενεργοποιημένη.
  iPhone που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη όλων» ενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο».


Πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Βάλτε να παίξει ένα τραγούδι.
 3. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  iPhone που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 5. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» κουμπί «Επανάληψη» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη ενός». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» είναι επισημασμένο με τον αριθμό 1, η επιλογή «Επανάληψη ενός» είναι ενεργοποιημένη.
  iPhone που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη ενός» ενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο».


Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Πατήστε το τραγούδι που αναπαράγεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί «Επόμενο» κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία.
  iPhone που δείχνει το κουμπί «Επόμενο» στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 4. Στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο», πατήστε «Επανάληψη ενός» ή «Επανάληψη όλων» μέχρι να αλλάξει σε «Επανάληψη ανενεργή». Όταν το κουμπί «Επανάληψη» δεν είναι επισημασμένο, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
  iPhone που δείχνει την επιλογή «Επανάληψη» απενεργοποιημένη στο πάνω μέρος της οθόνης «Επόμενο».


Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί «Επανάληψη»


Μάθετε πώς μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή μουσικής σε περισσότερες συσκευές

Ημερομηνία δημοσίευσης: