Βελτίωση δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων και Απόρρητο

Η Βελτίωση δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων, η Apple μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Αν μια στάση φόρτισης μπαταρίας προστέθηκε στη διαδρομή σας

• Αν εξαντλήθηκε η μπαταρία σε κάποιο τμήμα της διαδρομής σας

• Υπολειπόμενο ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας

• Διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας του αυτοκινήτου σε μια στάση φόρτισης μπαταρίας στη διαδρομή σας

• Υπολειπόμενο εύρος κίνησης του οχήματός σας

• Δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας του οχήματός σας

Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στην Apple να αξιολογήσει καλύτερα την ακρίβεια των εκτιμήσεων φόρτισης μπαταρίας που παρέχει. Η Apple θα διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο σε ανώνυμη μορφή με σκοπό τη βελτίωση της Δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της που βασίζονται σε τοποθεσία. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη Βελτίωση δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων ανά πάσα στιγμή, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Χάρτες» > «Βελτίωση δρομολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: