Διαμόρφωση διακομιστών L2TP VPN ώστε να λειτουργούν με συσκευές-πελάτες που χρησιμοποιούν iOS 14 και macOS Big Sur

Οι διαχειριστές δικτύου πρέπει να είναι ενήμεροι για τις βελτιώσεις διαμόρφωσης διακομιστών L2TP VPN για χρήση με συσκευές-πελάτες που χρησιμοποιούν iOS 14 και macOS Big Sur.

Από το iOS 14 και το macOS Big Sur και έπειτα, το IPsec υποστηρίζει HMAC-SHA-256 με L2TP VPN.

Για να διασφαλίσετε ότι οι συσκευές-πελάτες VPN που λειτουργούν με iOS 14 και macOS Big Sur θα μπορούν να συνδεθούν στον διακομιστή VPN L2TP, διαμορφώστε τον διακομιστή ώστε να περικόπτει την έξοδο του κατακερματισμού SHA-256 σε 128 bit. Η περικοπή σε λιγότερα από 128 bit θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία σύνδεσης του L2TP VPN.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: