Αν ξεχάσατε το συνθηματικό στο iPod touch ή το iPod touch έχει απενεργοποιηθεί

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε, αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό στο iPod touch ή αν κάποιο μήνυμα αναφέρει ότι το iPod touch έχει απενεργοποιηθεί.

Αν εισαγάγετε λανθασμένο συνθηματικό πάρα πολλές φορές, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι το iPod touch έχει απενεργοποιηθεί. Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το συνθηματικό, θα πρέπει να σβήσετε το iPod touch. Με αυτήν την ενέργεια, θα διαγραφούν τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις σας, συμπεριλαμβανομένου του συνθηματικού.

Αν έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για το iPod touch, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας κάνοντας επαναφορά της συσκευής. Αν δεν είχατε δημιουργήσει ποτέ εφεδρικά αντίγραφα για το iPod touch προτού ξεχάσετε το συνθηματικό, δεν θα μπορέσετε να διασώσετε τα δεδομένα της συσκευής σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το συνθηματικό σας.

Χρειάζεστε έναν υπολογιστή για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Αν δεν έχετε υπολογιστή, δανειστείτε έναν από κάποιο φίλο σας ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.

Αφαίρεση του συνθηματικού στο iPod touch (7ης γενιάς)

  1. Βεβαιωθείτε ότι το iPod touch δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. 
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε το iPod touch. Συνδέστε το iPod touch με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μείωσης ήχου μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
  3. Αν έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για το iPod touch, αφού αφαιρέσετε το συνθηματικό, επαναφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας.

Αφαίρεση του συνθηματικού στο iPod touch (6ης γενιάς ή παλαιότερα μοντέλα)

  1. Βεβαιωθείτε ότι το iPod touch δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. 
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε το iPod touch. Συνδέστε το iPod touch με τον υπολογιστή σας ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας ανάκτησης.
  3. Αν έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για το iPod touch, αφού αφαιρέσετε το συνθηματικό, επαναφέρετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας.

Επαναφορά του iPod touch

  1. Εντοπισμός του iPod touch στον υπολογιστή σας. Όταν δείτε την επιλογή επαναφοράς ή ενημέρωσης, επιλέξτε «Επαναφορά». Το Finder ή το iTunes θα πραγματοποιήσει λήψη λογισμικού για το iPod touch. Αν χρειαστούν περισσότερα από 15 λεπτά, το iPod touch θα εξέλθει από τη λειτουργία ανάκτησης και θα χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο iPod touch που διαθέτετε παραπάνω και να επαναλάβετε τα βήματα για την αφαίρεση του συνθηματικού.

  2. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στη συνέχεια, διαμορφώστε και χρησιμοποιήστε το iPod touch.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε το iPod touch χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανάκτησης ή αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης λόγω χαλασμένων κουμπιών, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα, για να προγραμματίσετε σέρβις για το iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: