Πώς να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε Mac

Χρησιμοποιήστε αυτές τις δυνατότητες προσβασιμότητας για μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης σας ή ενός μέρους της.

Διαμόρφωση ζουμ

Για να διαμορφώσετε το ζουμ στο Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος). Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ζουμ». Έπειτα, επιλέξτε μία από τις παρακάτω δυνατότητες ζουμ στο παράθυρο ρυθμίσεων:

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για ζουμ

Χρήση χειρονομίας κύλισης με πλήκτρα τροποποίησης για ζουμ

Ενεργοποίηση κειμένου κατάδειξης

Ενεργοποίηση του ζουμ στο Touch Bar


Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για ζουμ

Αφού επιλέξετε «Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για ζουμ», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων για ζουμ:

Μεγέθυνση

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει αυτά τα πλήκτρα

Για να κάνετε μεγέθυνση, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και σύμβολο ίσον (=).

Σμίκρυνση

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει αυτά τα πλήκτρα

Για σμίκρυνση, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και σύμβολο μείον (-).

Εναλλαγή ζουμ

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει αυτά τα πλήκτρα

Για εναλλαγή μεταξύ του μηδενικού ζουμ και της τελευταίας τιμής ζουμ, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και 8.


Χρήση χειρονομίας κύλισης με πλήκτρα τροποποίησης για ζουμ

Αφού επιλέξετε «Χρήση χειρονομίας κύλισης με πλήκτρα τροποποίησης για ζουμ», μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Control κάνοντας παράλληλα κύλιση με το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής για ζουμ. Χρησιμοποιήστε το μενού «Στιλ ζουμ» για να επιλέξετε ένα από αυτά τα τρία στιλ ζουμ: πλήρης οθόνη, διαιρεμένη οθόνη, εικόνα μέσα σε εικόνα.

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει μια προσομοίωση του ζουμ πλήρους οθόνης

Ζουμ πλήρους οθόνης

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει μια προσομοίωση του ζουμ διαιρεμένης οθόνης

Ζουμ διαιρεμένης οθόνης

Γραμμικό σχέδιο που δείχνει μια προσομοίωση του ζουμ εικόνας εντός εικόνας

Ζουμ εικόνας εντός εικόνας

 


Ενεργοποίηση κειμένου κατάδειξης

Αφού επιλέξετε «Ενεργοποίηση κειμένου κατάδειξης», μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Command και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε ένα στοιχείο για να εμφανίσετε μια μεγαλύτερη εκδοχή αυτού του στοιχείου με υψηλή ανάλυση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές στο τμήμα «Ζουμ», για να ορίσετε το μέγεθος, τη γραμματοσειρά, τη θέση και το χρώμα αυτού του κειμένου.

Μάθετε περισσότερα για το κείμενο κατάδειξης


Ενεργοποίηση του ζουμ στο Touch Bar

Αφού επιλέξετε «Ενεργοποίηση του ζουμ στο Touch Bar», μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα το Touch Bar στο MacBook Pro για να εμφανιστεί στην οθόνη μια μεγαλύτερη εκδοχή του Touch Bar.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ζουμ στο Touch Bar

 


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: