Πώς να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε Mac

Χρησιμοποιήστε αυτές τις δυνατότητες προσβασιμότητας για μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης σας ή ενός μέρους της.

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία ζουμ, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα». Κάντε κλικ στο «Ζουμ» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια επιλέξτε οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες ζουμ:

Παράθυρο προτιμήσεων ζουμ


Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για ζουμ

Αφού επιλέξετε «Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για ζουμ», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων για να κάνετε ζουμ:

Μεγέθυνση

Για μεγέθυνση, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και σύμβολο ίσον (=).

Σμίκρυνση

Για σμίκρυνση, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και σύμβολο μείον (-).

Εναλλαγή ζουμ

Για εναλλαγή μεταξύ του μηδενικού ζουμ και της τελευταίας τιμής ζουμ, πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και 8.


Χρήση κύλισης με πλήκτρα τροποποίησης για ζουμ

Αφού επιλέξετε «Χρήση κύλισης με πλήκτρα τροποποίησης για ζουμ», μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Control κάνοντας παράλληλα κύλιση με το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής για ζουμ. Χρησιμοποιήστε το μενού «Στιλ ζουμ» για να επιλέξετε μεταξύ τριών στυλ ζουμ: πλήρης οθόνη, διαιρεμένη οθόνη ή εικόνα εντός εικόνας.

Ζουμ πλήρους οθόνης

Ζουμ διαιρεμένης οθόνης

Ζουμ εικόνας εντός εικόνας

 


Ενεργοποίηση κειμένου κατάδειξης

Αφού επιλέξετε «Ενεργοποίηση κειμένου κατάδειξης», μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Command και στη συνέχεια να μετακινήσετε τον δείκτη πάνω σε ένα στοιχείο για να εμφανίσετε μια μεγαλύτερη εκδοχή αυτού του στοιχείου με υψηλή ανάλυση.

Παράδειγμα προτιμήσεων κειμένου κατάδειξης στη λειτουργία ζουμ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Options στο τμήμα «Ζουμ», για να ορίσετε το μέγεθος, τη γραμματοσειρά, τη θέση και το χρώμα αυτού του κειμένου. Μάθετε περισσότερα για το κείμενο κατάδειξης.


Ενεργοποίηση του ζουμ στο Touch Bar

Αφού επιλέξετε «Ενεργοποίηση του ζουμ στο Touch Bar», μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα το Touch Bar στο MacBook Pro για να εμφανιστεί μια μεγαλύτερη εκδοχή του Touch Bar στην οθόνη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ζουμ στο Touch Bar.

 


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: