Αν ο Mac εμφανίζει μια κενή οθόνη κατά την εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση μπορεί να εμφανιστεί μια κενή (μαύρη, γκρίζα ή μπλε) οθόνη μία ή περισσότερες φορές. Αν ο Mac φαίνεται να έχει κολλήσει σε μια κενή οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Γκρίζα οθόνη

 

  1. Αν φαίνεται ότι ο Mac ή η οθόνη δεν ενεργοποιούνται καθόλου (δεν υπάρχει τροφοδοσία), ξεκινήστε ακολουθώντας τα βήματα για την περίπτωση κατά την οποία ο Mac δεν ενεργοποιείται
  2. Αν το πρόβλημα παραμένει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στον Mac για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS. Αν το πρόβλημα επιλυθεί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  3. Ενώ βρίσκεστε στην Ανάκτηση macOS, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης
    • Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντοπίσει κανένα σφάλμα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
    • Αν το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα και τα επιδιορθώσει, επανεκκινήστε τον Mac. Αν το πρόβλημα παραμένει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  4. Εκτελέστε μία από αυτές τις ενέργειες:

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple

Ημερομηνία δημοσίευσης: