Αν το Mac εμφανίζει μια κενή οθόνη κατά την εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση, θα πρέπει να εμφανιστεί μια κενή οθόνη (μαύρη, γκρίζα ή μπλε) μία ή περισσότερες φορές. Αν το Mac σας φαίνεται να έχει κολλήσει σε μια κενή οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

γκρίζα οθόνη 

Δοκιμάστε να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν το Mac σας φαίνεται να είναι ενεργοποιημένο, αλλά η οθόνη παραμένει κενή, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon. Αν δεν γνωρίζετε, μπορείτε να δοκιμάσετε και τους δύο τρόπους.

Apple Silicon

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα εικονίδιο γραναζιού με την ένδειξη «Επιλογές». Επιλέξτε «Επιλογές» και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  2. Αν δεν εμφανιστεί ποτέ το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας και στη συνέχεια επαναλάβετε το βήμα 1.

Επεξεργαστής Intel

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή κάποια άλλη εικόνα.

Αν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν πραγματοποιήσατε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, θα πρέπει να βλέπετε το παράθυρο των βοηθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει και το Βοήθημα δίσκων. Επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων», κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτό το άρθρο:

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε

Επιλογές της Ανάκτησης macOS με το Βοήθημα δίσκων επιλεγμένο

Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντοπίσει σφάλματα, επανεγκαταστήστε το macOS.

Αν το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα και τα επιδιορθώσει, επανεκκινήστε το Mac. Αν το πρόβλημα επανεμφανιστεί μετά την επανεκκίνηση, επανεγκαταστήστε το macOS.

 


Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, το Mac σας μπορεί να μην ενεργοποιείται καθόλου:

Αν το Mac δεν ενεργοποιείται

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική αντί για ενσωματωμένη οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στην εξωτερική οθόνη σας:

Αν η εξωτερική οθόνη είναι σκοτεινή ή έχει χαμηλή ανάλυση

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Ημερομηνία δημοσίευσης: