Πληροφορίες για τις προσθήκες δυνατοτήτων στο macOS για τα πρωτόκολλα SMB 2 και 3

Μάθετε ποιες δυνατότητες του SMB προστέθηκαν σε κάθε έκδοση του macOS. 

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Microsoft δημιουργεί και συντηρεί το πρωτόκολλο Server Message Block (SMB). Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές δυνατότητες που προστίθενται στην υλοποίηση του SMB σε macOS από την Apple αν ο Mac είναι συσκευή-πελάτης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κάθε δυνατότητα που περιγράφεται παρακάτω εισήχθηκε στη συγκεκριμένη έκδοση και διατηρήθηκε στις νεότερες εκδόσεις.

macOS Catalina 10.15

Λειτουργία Περιγραφή
Βελτιώσεις προσαρμοζόμενης διοχέτευσης Η διοχέτευση επιτρέπει τη διαφοροποίηση αριθμών και μεγεθών τμημάτων, ενώ διατηρεί την πολυνηματική επεξεργασία.
Εγγραφές ή αποστολές διοχέτευσης

Μέγιστος αριθμός τμημάτων: 6

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 1 MB

Αναγνώσεις ή λήψεις διοχέτευσης

Μέγιστος αριθμός τμημάτων: 6

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 1,25 MB

Μόνιμοι δείκτες χειρισμού Οι συνεχώς διαθέσιμοι διακομιστές χρησιμοποιούν μόνιμους δείκτες χειρισμού. Οι συνεχώς διαθέσιμοι διακομιστές εμφανίζονται ως ένας μεμονωμένος διακομιστής, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για πολλούς κόμβους που αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα επιτρέποντας τη συνεχή εμφάνιση της κοινής χρήσης. Αυτό είναι σύνηθες στη διαμόρφωση cloud και συμπλεγμάτων. Αν ένας κόμβος δεν είναι διαθέσιμος, χρησιμοποιείται ο μόνιμος δείκτης χειρισμού για τη σύνδεση σε έναν άλλο κόμβο.
Απαιτήσεις διακομιστή Time Machine που έχουν προσαρμοστεί Κάθε διακομιστής που είναι συνεχώς διαθέσιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προορισμός εφεδρικών αντιγράφων Time Machine.
Επίλυση ονομάτων Netbios εκτός προτεραιότητας Η Επίλυση ονομάτων χρησιμοποιεί τώρα το πρωτόκολλο Bonjour, κατόπιν το DNS και κατόπιν το NetBios. Το macOS έθετε σε προτεραιότητα το πρωτόκολλο Bonjour, κατόπιν το NetBios και κατόπιν το DNS.
Το SMB 1 χρησιμοποιεί πάντα bit υπογραφής Κατά τη σύνδεση μέσω SMB 1 το bit υπογραφής ήταν προαιρετικό.

macOS Mojave 10.14

Λειτουργία Περιγραφή
Βελτιώσεις προσαρμοζόμενης διοχέτευσης Η διοχέτευση έχει τώρα πολυνηματική επεξεργασία, αλλά χρησιμοποιεί σταθερό αριθμό και μέγεθος τμημάτων.
Εγγραφές ή αποστολές διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 4

Μέγεθος τμήματος: 1 MB

Αναγνώσεις ή λήψεις διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 4

Μέγεθος τμήματος: 512 KB

macOS High Sierra 10.13

Λειτουργία Περιγραφή
Απλοποιημένη περιήγηση στο Finder Το Finder μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιεί περιήγηση στα περιεχόμενα των φακέλων ταχύτερα.
Directory leasing Η δυνατότητα Directory leasing επιτρέπει στη συσκευή-πελάτη να αποθηκεύσει καλύτερα τις πληροφορίες απαρίθμησης καταλόγου στην cache.
Χρήση αρχείων Η χρήση αρχείων επιτρέπει στη συσκευή-πελάτη να αποθηκεύσει καλύτερα τα δεδομένα αρχείων στην cache σε τοπικό επίπεδο και να ανοίξει ξανά τα αρχεία πιο γρήγορα με αναβολή του κλεισίματος αρχείων.
Προσαρμοζόμενη διοχέτευση Αντί να χρησιμοποιήσει έναν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, το macOS προσαρμόζει τον αριθμό των τμημάτων δυναμικά για την αυτόματη αποστολή ή λήψη με βάση τις συνθήκες δικτύου. Το macOS προσαρμόζει επίσης το μέγεθος κάθε τμήματος αυτόματα βελτιώνοντας την απόδοση.
Εγγραφές ή αποστολές διοχέτευσης

Μέγιστος αριθμός τμημάτων: 4

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 512 KB

Αναγνώσεις ή λήψεις διοχέτευσης

Μέγιστος αριθμός τμημάτων: 4

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 1 MB

masOS Sierra 10.12

Λειτουργία Περιγραφή
Δείκτης χειρισμού με διάρκεια έκδ. 2 και χρήση αρχείων έκδ. 2

Οι δείκτες χειρισμού με διάρκεια και η χρήση αρχείων επιτρέπουν σε μια συσκευή-πελάτη να επανασυνδεθεί σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο και να συνεχίσει να εργάζεται σε ένα αρχείο χωρίς απώλεια δεδομένων. H έκδοση 2 της χρήσης αρχείων και των δεικτών χειρισμού με διάρκεια επιτρέπει την πιο αξιόπιστη χρήση της δυνατότητας επανασύνδεσης που έχει οριστεί.
Time Machine Το macOS μπορεί να δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα σε διακομιστές που υποστηρίζουν τις απαιτούμενες δυνατότητες.

macOS El Capitan 10.11

Λειτουργία Περιγραφή
Διακομιστές εξισορρόπησης φόρτου μέσω DNS Σε ορισμένα περιβάλλοντα, πολλοί διακομιστές φιλοξενούν τα ίδια δεδομένα και η εξισορρόπηση του φόρτου επιτυγχάνεται μέσω DNS εξυπηρέτησης εκ περιτροπής. Μια εγγραφή «A» DNS παραπέμπει σε πολλές διευθύνσεις IP. Το macOS αξιολογεί και χρησιμοποιεί κοινόχρηστα στοιχεία που έχουν προσαρτηθεί τη συγκεκριμένη στιγμή αντί να προσαρτήσει εκ νέου το ίδιο κοινόχρηστο στοιχείο πολλές φορές, μία φορά ανά διεύθυνση IP.
Εγγραφές ή αποστολές διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 4

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 512 KB

Αναγνώσεις ή λήψεις διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 4

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 1 MB

Αποθήκευση καταλόγου στην cache Το macOS αποθηκεύει περιεχόμενο στην cache ενός καταλόγου για έως και ένα λεπτό μετά την παύση της περιήγησης, το οποίο επιτρέπει σε έναν τελικό χρήστη να εξέρχεται και να επιστρέφει σε έναν κατάλογο χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσει ξανά λήψη των περιεχομένων.

masOS Yosemite 10.10

Λειτουργία Περιγραφή
Εισάγεται το SMB 3 Το macOS προσθέτει υποστήριξη για τις διαλέκτους SMB 3.0 και 3.0.2.
Επικύρωση διαπραγμάτευσης Πρόκειται για μια πρόσθετη δυνατότητα ασφαλείας του SMB 3 η οποία εξασφαλίζει ότι δεν θα τροποποιηθούν οι αρχικές διαπραγματεύσεις.
Υπογραφή SMB 3 Σε κάθε αίτημα αποστέλλονται υπογραφές ασφαλείας.
Κρυπτογράφηση SMB 3 Η κίνηση μεταξύ της συσκευής-πελάτη και του διακομιστή μπορεί να κρυπτογραφηθεί.

macOS Mavericks 10.9

Λειτουργία Περιγραφή
Εισάγεται το SMB 2 Πριν από το Mavericks, υποστηριζόταν μόνο το πρωτόκολλο SMB 1. Το Mavericks προσθέτει υποστήριξη για τις εκδόσεις 2.0.2 και 2.1 του SMB. Η προσάρτηση ενός κοινόχρηστου στοιχείου με χρήση της διαδρομής «cifs://» θα χρησιμοποιεί το SMB 1.
Σημεία επανάληψης ανάλυσης συμβολικής σύνδεσης Τα σημεία επανάληψης ανάλυσης συμβολικής σύνδεσης ανακατευθύνουν απρόσκοπτα έναν χρήστη από ένα αρχείο ή έναν φάκελο σε μια άλλη τοποθεσία.
Κατανεμημένο σύστημα αρχείων (DFS) Το DFS επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται σε πολλούς διακομιστές χρησιμοποιώντας μόνο ένα όνομα DNS.
Σύνθετα αιτήματα και απαντήσεις Περισσότερα από ένα σχετικά αιτήματα ή απαντήσεις μπορούν να σταλούν σε ένα ενιαίο πακέτο.
Υπογραφή SMB 2 Σε κάθε αίτημα αποστέλλονται υπογραφές ασφαλείας.
Αντιγραφή μπλοκ Η εντολή SRV_COPYCHUNK_COPY χρησιμοποιείται για να ζητηθεί η αντιγραφή δεδομένων από έναν διακομιστή, από και προς τον ίδιο, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη λήψη των δεδομένων από το macOS.
Περιβάλλον δημιουργίας AAPL Το AAPL είναι η επέκταση της Apple για το πρωτόκολλο SMB με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της σημασιολογίας του macOS. Η χρήση του περιβάλλοντος δημιουργίας AAPL υποδεικνύει ότι η επέκταση χρησιμοποιείται.
Δείκτες χειρισμού με διάρκεια Οι δείκτες χειρισμού με διάρκεια επιτρέπουν στις συσκευές-πελάτες να επανασυνδεθούν με κοινόχρηστα στοιχεία χωρίς απώλεια δεδομένων.
Τοπικός έλεγχος ταυτότητας Kerberos (LKDC) Αν ένας διακομιστής SMB είναι επίσης KDC (key distribution center), το macOS μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας με χρήση του Kerberos χωρίς να επικοινωνήσει με πρόσθετους διακομιστές. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως όταν το macOS χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο που φιλοξενείται από το macOS.
Διοχέτευση Η διοχέτευση επιτρέπει την ασύγχρονη μεταφορά τμημάτων ενός αρχείου. Αν ένα αρχείο έχει μέγεθος 10 MB, μπορεί να αποσταλεί σε δέκα διαφορετικά τμήματα, το καθένα μεγέθους 1 MB. Ωστόσο, με τη διοχέτευση πολλά τμήματα ενδέχεται να αποσταλούν σε μία μεταφορά χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η μεταφορά, γεγονός που επιταχύνει τις μεταφορές. Το SMB 2.0 και οι παλαιότερες εκδόσεις επιτρέπουν τμήματα μεγέθους 64 KB το μέγιστο. Το SMB 2.1 επιτρέπει μεγαλύτερα τμήματα.
Εγγραφές ή αποστολές διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 2

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 512 KB

Αναγνώσεις ή λήψεις διοχέτευσης

Αριθμός τμημάτων: 4

Μέγιστο μέγεθος τμήματος: 1 MB

Περισσότεροι πόροι

Δείτε τον κατάλογο SMB της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: