Προσαρμογή της συμπεριφοράς περιήγησης σε στοιχεία SMB σε macOS

Στο macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την περιήγηση σε φακέλους δικτύου, όπως στα κοινόχρηστα στοιχεία Server Message Block (SMB), είναι οι ιδανικές για τους περισσότερους οργανισμούς και χρήστες. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε προσαρμογές για να βελτιστοποιήσετε την περιήγηση σε στοιχεία SMB σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το Mac προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμφανίζεται κάθε παράθυρο και τα περιεχόμενά του συλλέγοντας πληροφορίες αρχείων, όπως ετικέτες και άλλες μορφές μεταδεδομένων.

Στο macOS Sierra 10.12 και παλαιότερες εκδόσεις, το Mac συγκεντρώνει όλα τα μεταδεδομένα για τα αρχεία σε έναν φάκελο, τα συγκρίνει με το αρχείο .DS_Store του φακέλου και στη συνέχεια εμφανίζει τα περιεχόμενα του φακέλου. Στο macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις, αυτή η συμπεριφορά διαφοροποιείται ελαφρώς: αν ένας φάκελος είναι ταξινομημένος με αλφαριθμητική σειρά, τα περιεχόμενα εμφανίζονται αμέσως και στη συνέχεια το Finder συλλέγει και συγκρίνει τα υπόλοιπα μεταδεδομένα του φακέλου.

Επιτάχυνση της περιήγησης σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου

Για να επιταχύνετε την περιήγηση σε αρχεία SMB, μπορείτε να αποτρέψετε την ανάγνωση των αρχείων .DS_Store από το macOS σε κοινόχρηστα στοιχεία SMB. Με αυτόν τον τρόπο, το Finder χρησιμοποιεί μόνο τις βασικές πληροφορίες, ώστε να εμφανίζει αμέσως τα περιεχόμενα κάθε φακέλου με αλφαριθμητική σειρά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή Τερματικού:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

Στη συνέχεια, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας macOS και συνδεθείτε ξανά.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την ταξινόμηση, χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: