Προσαρμογή της συμπεριφοράς περιήγησης SMB στο macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις

Στο macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την περιήγηση σε φακέλους δικτύου, όπως τα κοινόχρηστα στοιχεία Server Message Block (SMB), είναι ιδανικές για τους περισσότερους οργανισμούς και χρήστες. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε προσαρμογές για τη βελτίωση της περιήγησης SMB σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο Mac προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμφανίζεται κάθε παράθυρο και τα περιεχόμενά του συλλέγοντας πληροφορίες αρχείων, όπως ετικέτες και άλλες μορφές μεταδεδομένων.

Στο macOS Sierra 10.12 και παλαιότερες εκδόσεις, ο Mac συγκεντρώνει όλα τα μεταδεδομένα για τα αρχεία σε έναν φάκελο, τα συγκρίνει με το αρχείο .DS_Store του φακέλου και, στη συνέχεια, εμφανίζει τα περιεχόμενα του φακέλου. Στο macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις, αυτή η συμπεριφορά διαφοροποιείται ελαφρώς: αν ένας φάκελος είναι ταξινομημένος με αλφαριθμητική σειρά, τα περιεχόμενα εμφανίζονται αμέσως και, στη συνέχεια, το Finder συλλέγει και συγκρίνει τα υπόλοιπα μεταδεδομένα του φακέλου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το macOS High Sierra 10.13 και νεότερες εκδόσεις, έτσι ώστε να κάνετε πιο γρήγορη την περιήγηση σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου ή να εξαναγκάσετε το Finder να συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα μεταδεδομένα πριν την εμφάνιση των περιεχομένων φακέλου.

Επιτάχυνση της περιήγησης σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου

Για να επιταχύνετε την περιήγηση σε αρχεία SMB, μπορείτε να αποτρέψετε την ανάγνωση των αρχείων .DS_Store από το macOS σε κοινόχρηστα στοιχεία SMB. Με αυτόν τον τρόπο, το Finder χρησιμοποιεί μόνο τις βασικές πληροφορίες ώστε να εμφανίζει αμέσως τα περιεχόμενα κάθε φακέλου με αλφαριθμητική σειρά. Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή Τερματικού:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

Στη συνέχεια, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας macOS και συνδεθείτε ξανά.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την ταξινόμηση, χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Απενεργοποίηση αποθήκευσης καταλόγου στην cache

Ο Mac αποθηκεύει προσωρινά μεταδεδομένα αρχείων και φακέλων στην τοπική μνήμη cache. Αυτό βελτιώνει τις ταχύτητες περιήγησης, ειδικά σε δίκτυα υψηλού λανθάνοντος χρόνου. Τα συστήματα που έχουν μεγαλύτερη εγκατεστημένη μνήμη μπορούν να αποθηκεύουν στην cache περισσότερες πληροφορίες αρχείων.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση καταλόγου στην cache, έτσι ώστε το macOS να επαναλαμβάνει τη λήψη όλων των περιεχομένων από τους φακέλους και των μεταδεδομένων κάθε φορά που κάνετε περιήγηση σε κοινόχρηστα στοιχεία SMB, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nsmb.conf. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας αυτού του αρχείου, ανατρέξτε στη σελίδα man του nsmb.conf.

Αν το σύστημά σας δεν διαθέτει ήδη αρχείο /etc/nsmb.conf, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εντολές Τερματικού. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής με δικαιώματα sudo για να ρυθμίσετε αυτό το αρχείο:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "dir_cache_off=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την αποθήκευση καταλόγου στην cache, αφαιρέστε την καταχώριση γραμμής «dir_cache_off=yes» ή διαγράψτε ολόκληρο το αρχείο /etc/nsmb.conf. Για να διαγράψετε το αρχείο /etc/nsmb.conf, χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή Τερματικού:

sudo rm /etc/nsmb.conf

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: