Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 13.2

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 13.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

tvOS 13.2

Κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου 2019

Λογαριασμοί

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8787: Steffen Klee του Secure Mobile Networking Lab στο Technische Universität Darmstadt

App Store

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό ενός χρήστη που είχε συνδεθεί προηγουμένως χωρίς έγκυρα διαπιστευτήρια.

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ελέγχου ταυτότητας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2019-8803: Kiyeon An, 차민규 (CHA Minkyu)

Ήχος

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8785: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2019-8797: 08Tc3wBB σε συνεργασία με την SSD Secure Disclosure

AVEVideoEncoder

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8795: 08Tc3wBB σε συνεργασία με την SSD Secure Disclosure

Συμβάντα συστήματος αρχείων

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8798: ABC Research s.r.o. σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2019-8794: 08Tc3wBB σε συνεργασία με την SSD Secure Disclosure

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8786: Wen Xu του Georgia Tech, Microsoft Offensive Security Research Intern

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια ευπάθεια αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2019-8829: Jann Horn του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2019

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2019-8813: ανώνυμος ερευνητής

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8782: Cheolung Lee από την ομάδα LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee από την ομάδα LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8808: εντοπίστηκε από το OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8812: JunDong Xie του Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2019-8814: Cheolung Lee από την ομάδα LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee από την ομάδα LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß του Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov του Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov του Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να αποκαλύψει τις τοποθεσίες που έχει επισκεφτεί ένας χρήστης

Περιγραφή: Η κεφαλίδα HTTP Referer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη του ιστορικού περιήγησης. Το πρόβλημα επιλύθηκε μέσω υποβάθμισης όλων των Referer τρίτων στην πηγή προέλευσής τους.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum και Roberto Clapis της ομάδας Google Security Team

Η καταχώριση προστέθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020

Μοντέλο διεργασίας WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8815: Apple

Επιπλέον αναγνώριση

CFNetwork

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Lily Chen της Google για τη βοήθειά του.

Πυρήνας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Daniel Roethlisberger της Swisscom CSIRT και Jann Horn του Google Project Zero για τη βοήθειά τους.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2019

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Dlive από το Xuanwu Lab της Tencent και Zhiyi Zhang από την ομάδα Codesafe της Legendsec στην Qi'anxin Group για τη βοήθειά τους.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: