Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας και Απόρρητο

Η Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας στέλνει στην Apple πληροφορίες δραστηριότητας και προπονήσεων, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία σας, από τη συσκευή iOS και το Apple Watch σας, ώστε η Apple να αναπτύξει, να βελτιώσει και να κατανοήσει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων υγείας, δραστηριότητας και άθλησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν ανεπεξέργαστα και αναλυμένα δεδομένα από αισθητήρες υγείας και δραστηριότητας. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό και δεν περιλαμβάνουν ταυτοποιήσιμες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος της Βελτίωσης Υγείας και Δραστηριότητας αφορούν δεδομένα που εμφανίζονται στις εφαρμογές «Υγεία» και «Άθληση» στη συσκευή iOS σας και την εφαρμογή «Δραστηριότητα» στο Apple Watch σας, στα οποία περιλαμβάνονται ορισμένα δεδομένα που έχετε εισαγάγει (όπως ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος και κατάσταση λειτουργίας αναπηρικού αμαξιδίου), δεδομένα από τη δυνατότητα «Γνωστοποιήσεις ακανόνιστου ρυθμού» (π.χ. συχνότητα γνωστοποιήσεων, αριθμός και τύπος μετρήσεων καρδιακού ρυθμού και τις πιθανές αιτίες μη καταληκτικών μετρήσεων), δεδομένα από την εφαρμογή «ΗΚΓ» (π.χ. αριθμός καταγραμμένων ΗΚΓ, αποτελέσματα και τυχόν σχετιζόμενα συμπτώματα), δεδομένα από την εφαρμογή «Οξυγόνωση» (π.χ. συχνότητα, αριθμός και τύπος επιτυχών και ανεπιτυχών μετρήσεων, ποιότητα μετρήσεων, διάρκεια συνεδριών, και τις πιθανές αιτίες ανεπιτυχών μετρήσεων, και δεδομένα από το Ιατρικό ID σας (π.χ. συμπληρωμένα πεδία και η αλληλεπίδρασή σας με τη δυνατότητα). Τα δεδομένα που στέλνονται στην Apple μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα δραστηριότητας και κίνησης (όπως ώρες ορθοστασίας, λεπτά άσκησης, ορόφους/σκάλες που έχετε ανέβει, ποσοστό ολοκλήρωσης των κύκλων κίνησης, επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, τύπος προπόνησης καθώς και δεδομένα επιταχυνσιόμετρου, γυροσκόπιου και πίεσης βαρόμετρου), τη θέση και τον προσανατολισμό του καρπού, καθώς και σχετικά δεδομένα που εμφανίζονται στην εφαρμογή «Υγεία» –όπως η τιμή VO₂ max, οι φορές που έχετε πέσει και άλλες πληροφορίες πτώσεων και προσκρούσεων, πληροφορίες, συμπτώματα και αποτελέσματα που σχετίζονται και προέρχονται από έμμηνους κύκλους, εγκυμοσύνη και αντισυλληπτικά, προγράμματα ύπνου και πώς διαφέρουν από τον καταγεγραμμένο χρόνο ύπνου, δεδομένα κίνησης που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό του χρόνου σε κατάσταση ύπνου, επίπεδο ήχου και επίπεδο έκθεσης σε ήχους, καθώς και μετρήσεις και οπτικοποιήσεις που σχετίζονται με την καρδιά). Η Apple μπορεί επίσης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν έχετε εγκαταστήσει άλλες εφαρμογές άθλησης, την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση, πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Apple Watch, πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και την αλληλεπίδρασή σας με γνωστοποιήσεις και δυνατότητες δραστηριότητας και υγείας. Όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να συγκεντρωθούν ή να συνδυαστούν με άλλο τρόπο σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί και να αναλυθούν στη συσκευή iOS και στο Apple Watch σας προτού σταλούν στην Apple. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Apple για προσδιορισμό τάσεων και εκτίμηση μετρήσεων για ορισμένες δυνατότητες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και την υγεία.

Σε περιορισμένες περιστάσεις, η Apple ενδέχεται να κοινοποιήσει ορισμένα συγκεντρωτικά δεδομένα σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, όταν χρειαστεί για υποστήριξη υποβολών σε ρυθμιστικές αρχές. Τα κοινοποιημένα δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν ατομικά δεδομένα ή δεδομένα που μπορεί να σας ταυτοποιούν.

Αν ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία, τη χρήση και την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της. Η Apple ενδέχεται να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες σε αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/privacy.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: