Επανεκκίνηση του iPad

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPad και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPad με Face ID

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν η συσκευή σας iOS παγώσει ή δεν ενεργοποιείται

Ημερομηνία δημοσίευσης: