Επανεκκίνηση του iPad

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPad και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να επανεκκινήσετε ένα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η συσκευή έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Αν η συσκευή έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της συσκευής;

Ημερομηνία δημοσίευσης: