Επανεκκίνηση του iPad

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPad και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να επανεκκινήσετε ένα iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου πάνω ή κάτω και το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: