Αν μια εφαρμογή θέλει να χρησιμοποιήσει Bluetooth στη συσκευή σας

Ενημερωθείτε για τις νέες ρυθμίσεις απορρήτου της λειτουργίας Bluetooth στο iPhone, το iPad, το iPod touch, το Apple Watch και το Apple TV.  

Με το iOS 13, το iPadOS 13, το watchOS 6 και το tvOS 13, μια εφαρμογή πρέπει να ζητήσει άδεια για τη χρήση των λειτουργιών Bluetooth, με εξαίρεση την αναπαραγωγή ήχου σε μια συσκευή Bluetooth για την οποία δεν απαιτείται άδεια. Η ερώτηση άδειας περιλαμβάνει μια σύντομη επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth, στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται ο εντοπισμός κοντινών συσκευών, η βελτίωση των πληροφοριών τοποθεσίας και άλλες χρήσεις. 

Δεν απαιτείται άδεια για πολλές χρήσεις ήχου, π.χ. τη χρήση ακουστικών ή ηχείων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μια εφαρμογή που θέλει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth για συγκεκριμένες λειτουργίες ήχου ενδέχεται επίσης να ζητήσει την άδειά σας. 

Αν εμφανιστεί μια ερώτηση που σας ρωτά σχετικά με μια εφαρμογή η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να πατήσετε «OK» για να επιτρέψετε την πρόσβαση στη λειτουργία Bluetooth. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιεί η εφαρμογή τη λειτουργία Bluetooth, πατήστε «Να μην επιτραπεί».

Αν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να επιτρέψετε ή να ανακαλέσετε την πρόσβαση μιας εφαρμογής στη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να ενημερώσετε την επιλογή σας στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Bluetooth. 

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: