Χρήση του Φωνητικού ελέγχου στον Mac

Με τον Φωνητικό έλεγχο μπορείτε να περιηγείστε και να αλληλεπιδράτε με τον Mac σας χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σας αντί μιας κλασικής συσκευής εισόδου.

Το macOS Catalina παρουσιάζει τον Φωνητικό έλεγχο, έναν νέο τρόπο για να χειρίζεστε πλήρως τον Mac μόνο με τη φωνή σας. Ο Φωνητικός έλεγχος χρησιμοποιεί τη μηχανή αναγνώρισης ομιλίας Siri για τη βελτίωση της δυνατότητας Βελτιωμένης υπαγόρευσης που είναι διαθέσιμη σε προηγούμενες εκδόσεις του macOS.1

Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο

Αφού πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο macOS Catalina, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Φωνητικός έλεγχος» στην πλαϊνή στήλη. 
 3. Επιλέξτε «Ενεργοποίηση Φωνητικού ελέγχου». Όταν ενεργοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο πρώτη φορά, ο Mac θα ολοκληρώσει μία μοναδική λήψη από την Apple.2Προτιμήσεις Φωνητικού ελέγχου
  Προτιμήσεις Φωνητικού ελέγχου
   

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Φωνητικός έλεγχος, βλέπετε στην οθόνη ένα μικρόφωνο που αντιστοιχεί στο μικρόφωνο που έχει επιλεγεί στις προτιμήσεις Φωνητικού ελέγχου.

Εικονίδιο μικροφώνου με κουμπί Ύπνου

Για να κάνετε παύση στον Φωνητικό έλεγχο και να διακόψετε τη λειτουργία του, πείτε «Go to sleep» (Μετάβαση σε κατάσταση ύπνου) ή κάντε κλικ στην επιλογή «Ύπνος». Για να συνεχίσετε τη λειτουργία του Φωνητικού ελέγχου, πείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Wake up» (Αφύπνιση).

 


Πώς χρησιμοποιείτε τον Φωνητικό έλεγχο

Γνωρίστε τον Φωνητικό έλεγχο μελετώντας τη λίστα φωνητικών εντολών που έχετε στη διάθεσή σας: Πείτε «Show commands» (Εμφάνιση εντολών) ή «Show me what I can say» (Δείξε μου τι μπορώ να λέω). Η λίστα διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και μπορεί να ανακαλύψετε παραλλαγές που δεν αναφέρονται. Για να μπορείτε ευκολότερα να γνωρίζετε εάν ο Φωνητικός έλεγχος αντιλήφθηκε τη φράση σας ως εντολή, μπορείτε να επιλέξετε «Αναπαραγωγή ήχου όταν αναγνωρίζεται εντολή» στις προτιμήσεις του Φωνητικού ελέγχου.

Βασική πλοήγηση

Ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει τα ονόματα πολλών εφαρμογών, ετικετών, χειριστηρίων και άλλων στοιχείων στην οθόνη, επομένως μπορείτε να πλοηγηθείτε συνδυάζοντας αυτά τα ονόματα με συγκεκριμένες εντολές. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

 • Ανοίξτε το Pages: «Open Pages» (Άνοιξε το Pages). Έπειτα, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο: «Click New Document» (Κάνε κλικ στο «Νέο έγγραφο»). Έπειτα, επιλέξτε ένα από τα πρότυπα επιστολών: «Click Letter. Click Classic Letter» (Κάνε κλικ στην «Επιστολή». Κάνε κλικ στην «Κλασική επιστολή»). Έπειτα, αποθηκεύστε το έγγραφό σας: «Save document» (Αποθήκευση εγγράφου). 
 • Ξεκινήστε ένα νέο μήνυμα στο Mail: «Click New Message» (Κάνε κλικ στο «Νέο μήνυμα»). Έπειτα, ορίστε παραλήπτη: «John Appleseed».
 • Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία: «Open System Preferences. Κάνε κλικ στο στοιχείο «Γενικά». Click Dark.» (Άνοιξε τις Προτιμήσεις συστήματος. Κάνε κλικ στην επιλογή «Γενικά». Κάνε κλικ στην επιλογή «Σκούρα»). Έπειτα, κλείστε τις Προτιμήσεις συστήματος: «Quit System Preferences» (Τερματισμός Προτιμήσεων συστήματος) ή «Close window» (Κλείσιμο παραθύρου).
 • Επανεκκινήστε τον Mac: «Click Apple menu. Click Restart» (Κάνε κλικ στο μενού Apple. Κάνε κλικ στην «Επανεκκίνηση») [ή χρησιμοποιήστε την υπέρθεση αριθμού και πείτε «Click 8» (Kλικ 8)]. 

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας φωνητικές εντολές.

Υπερθέσεις αριθμών

Χρησιμοποιήστε υπερθέσεις αριθμών για να αλληλεπιδράσετε γρήγορα με τμήματα της οθόνης τα οποία ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει ως στοιχεία στα οποία μπορεί να κάνει κλικ, όπως μενού, πλαίσια επιλογής και κουμπιά. Για να ενεργοποιήσετε τις υπερθέσεις αριθμών, πείτε «Show numbers» (Εμφάνιση αριθμών). Κατόπιν, πείτε απλώς έναν αριθμό στον οποίο θα κάνει κλικ.

Οι υπερθέσεις αριθμών διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με περίπλοκα περιβάλλοντα εργασίας, όπως ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, θα μπορούσατε να πείτε «Search for Apple stores near me» (Εύρεση Apple Store κοντά μου). Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπέρθεση αριθμών για να επιλέξετε ένα από τα αποτελέσματα: «Show numbers. Click 64.» (Εμφάνιση αριθμών. Kλικ 64). [Εάν το όνομα του συνδέσμου είναι μοναδικό, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν χωρίς υπερθέσεις, λέγοντας «Click» (Κάνε κλικ στο) και το όνομα του συνδέσμου.]

Ο Φωνητικός έλεγχος εμφανίζει αυτόματα αριθμούς στα μενού και οποτεδήποτε πρέπει να κάνετε διάκριση μεταξύ στοιχείων που έχουν το ίδιο όνομα.

Υπερθέσεις αριθμών δίπλα σε ένα μενού

Υπερθέσεις πλέγματος

Χρησιμοποιήστε τις υπερθέσεις πλέγματος για να αλληλεπιδράσετε με τμήματα της οθόνης τα οποία δεν διαθέτουν κουμπί ελέγχου ή τα οποία ο Φωνητικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει ως στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνει κλικ.

Πείτε «Show grid» (Εμφάνιση πλέγματος) για να εμφανιστεί ένα αριθμημένο πλέγμα στην οθόνη σας ή «Show window grid» (Εμφάνιση πλέγματος παραθύρου) για να περιορίσετε το πλέγμα στο ενεργό παράθυρο. Πείτε έναν αριθμό πλέγματος για να υποδιαιρέσετε το εν λόγω τμήμα του πλέγματος και επαναλάβετε όσες φορές απαιτείται για να συνεχίσετε να περιορίζετε την επιλογή σας.

Για να κάνετε κλικ στο στοιχείο πίσω από έναν αριθμό πλέγματος, πείτε «Click» (Κάνε κλικ στο) και τον αριθμό. Εναλλακτικά, πείτε «Zoom» (Ζοομ) και τον αριθμό του τμήματος του πλέγματος στο οποίο θέλετε να γίνει μεγέθυνση και έπειτα θα γίνει αυτόματα απόκρυψη του πλέγματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αριθμούς πλέγματος για να μεταφέρετε ένα επιλεγμένο στοιχείο από μια περιοχή του πλέγματος σε μια άλλη: «Drag 3 to 14» (Μεταφορά 3 στο 14).

Για να αποκρύψετε τους αριθμούς πλέγματος, πείτε «Hide numbers» (Απόκρυψη αριθμών). Για να αποκρύψετε τους αριθμούς και το πλέγμα, πείτε «Hide grid» (Απόκρυψη πλέγματος). 

Υπερθέσεις πλέγματος σε ένα παράθυρο της εφαρμογής Φωτογραφίες

Υπαγόρευση

Όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι πάνω σε ένα έγγραφο, ένα μήνυμα email, ένα γραπτό μήνυμα ή άλλο πεδίο κειμένου, μπορείτε να κάνετε συνεχώς υπαγόρευση. Η υπαγόρευση μετατρέπει τις προφορικές λέξεις σας σε κείμενο.

 • Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, σύμβολο ή emoji, απλώς πείτε το όνομά του, όπως «question mark» (ερωτηματικό) ή «percent sign» (σύμβολο ποσοστού) ή «happy emoji» (χαρούμενο emoji). Οι δυνατότητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γλώσσα ή τη διάλεκτο.
 • Για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές όπως «Move up two sentences» (Μετακίνηση προς τα πάνω δύο προτάσεις) ή «Move forward one paragraph» (Μετακίνηση προς τα εμπρός μία παράγραφο) ή «Select previous word» (Επιλογή προηγούμενης λέξης) ή «Select next paragraph» (Επιλογή επόμενης παραγράφου).
 • Για να μορφοποιήσετε κείμενο, δοκιμάστε τις εντολές «Bold that» (Εφαρμογή έντονης γραφής) ή «Capitalize that» (Πρώτο γράμμα κεφαλαίο σε εκείνο) για παράδειγμα. Πείτε «numeral» (αριθμός) για να μορφοποιήσετε την επόμενη φράση σας ως αριθμό.
 • Για να διαγράψετε κείμενο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών εντολών διαγραφής. Για παράδειγμα, πείτε «delete that» (Διαγραφή) και ο Φωνητικός έλεγχος γνωρίζει ότι πρέπει να διαγράψει αυτό που μόλις πληκτρολογήσατε. Εναλλακτικά, πείτε «Delete all» (Διαγραφή όλων) για να διαγράψετε τα πάντα και να ξεκινήσετε από την αρχή. 

Ο Φωνητικός έλεγχος κατανοεί σήματα που είναι συναφή με το περιβάλλον, επομένως μπορείτε να πραγματοποιήσετε χωρίς προβλήματα μετάβαση μεταξύ υπαγόρευσης κειμένου και εντολών. Για παράδειγμα, για να υπαγορεύσετε και κατόπιν να στείλετε μια ευχή γενεθλίων στα Μηνύματα, μπορείτε να πείτε «Happy Birthday. Click Send» (Χαρούμενα γενέθλια. Κάνε κλικ στην «Αποστολή»). Εναλλακτικά, για να αντικαταστήσετε μια φράση, πείτε «Replace I’m almost there with I just arrived» (Αντικατάσταση «Σχεδόν έφτασα» με «Μόλις έφτασα»).

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιείτε με την υπαγόρευση.

 


Δημιουργία των δικών σας φωνητικών εντολών και του δικού σας λεξιλογίου

Δημιουργία των δικών σας φωνητικών εντολών

 1. Ανοίξτε τις προτιμήσεις Φωνητικού ελέγχου, λέγοντας για παράδειγμα «Open Voice Control preferences» (Άνοιγμα προτιμήσεων Φωνητικού ελέγχου). 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εντολές» ή πείτε «Click Commands» (Κάνε κλικ στις «Εντολές»). Θα ανοίξει η πλήρης λίστα όλων των εντολών.
 3. Για να προσθέσετε μια νέα εντολή, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) ή πείτε «Click add» (Κάνε κλικ στην προσθήκη). Στη συνέχεια, διαμορφώστε αυτές τις επιλογές για να ορίσετε την εντολή:
  • Όταν λέω: Εισαγάγετε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να μπορείτε να λέτε για να εκτελείται η ενέργεια.
  • Κατά τη χρήση: Επιλέξτε αν ο Mac σας θα εκτελεί την ενέργεια μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.
  • Εκτέλεση: Επιλέξτε την ενέργεια που θα εκτελείται. Μπορείτε να ανοίξετε ένα στοιχείο του Finder, να ανοίξετε μια διεύθυνση URL, να επικολλήσετε κείμενο, να επικολλήσετε δεδομένα από το πρόχειρο, να πατήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να εκτελέσετε μια ροή εργασίας του Automator. 
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε εντολές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εντολή για να ελέγξετε αν άλλες φράσεις λειτουργούν με τη συγκεκριμένη εντολή. Για παράδειγμα, η εντολή «Undo that» (Αναίρεση) λειτουργεί με διάφορες φράσεις, όπως το «Undo this» (Αναίρεσε αυτό) και το «Scratch that» (Άκυρο).

Για να προσθέσετε γρήγορα μια νέα εντολή, μπορείτε να πείτε «Make this speakable» (Αυτό να γίνει εκφωνούμενο). Ο Φωνητικός έλεγχος σάς βοηθά να διαμορφώσετε τη νέα εντολή με βάση το περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν πείτε αυτή την εντολή ενώ έχει επιλεγεί ένα στοιχείο μενού, ο Φωνητικός έλεγχος θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια εντολή για την επιλογή του συγκεκριμένου στοιχείου μενού. 

Δημιουργία του δικού σας λεξιλογίου υπαγόρευσης

 1. Ανοίξτε τις προτιμήσεις Φωνητικού ελέγχου, λέγοντας για παράδειγμα «Open Voice Control preferences» (Άνοιγμα προτιμήσεων Φωνητικού ελέγχου). 
 2. Κάντε κλικ στο «Λεξιλόγιο» ή πείτε «Click Vocabulary» (Κάνε κλικ στο «Λεξιλόγιο»).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) ή πείτε «Click add» (Κάνε κλικ στην προσθήκη).
 4. Πληκτρολογήστε μια νέα λέξη ή φράση με τον τρόπο που θέλετε να εισάγεται όταν τη λέτε.

 


Μάθετε περισσότερα

 


1. Ο Φωνητικός έλεγχος χρησιμοποιεί τη μηχανή αναγνώρισης ομιλίας Siri μόνο για τα Αγγλικά Η.Π.Α. Για τις άλλες γλώσσες και διαλέκτους χρησιμοποιείται η μηχανή αναγνώρισης ομιλίας που ήταν διαθέσιμη με τη Βελτιωμένη υπαγόρευση.

2. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα εταιρικό ή σχολικό δίκτυο που χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη του Φωνητικού ελέγχου. Ζητήστε από τον διαχειριστή δικτύου σας να ελέγξει τις θύρες δικτύου που χρησιμοποιούν τα προϊόντα λογισμικού της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: