Προδιαγραφές μνήμης Mac Pro (2019)

Ενημερωθείτε για τους τύπους μνήμης (RAM) που χρησιμοποιούνται στον Mac Pro (2019).

Ο υπολογιστής Mac Pro διαθέτει έναν ελεγκτή μνήμης 6 καναλιών που υποστηρίζει 12 υποδοχές μνήμης τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε έως και 1,5 TB μνήμης με χρήση συμβατών μονάδων μνήμης DIMM DDR4 ECC 2933 MHz. Για τη διασφάλιση της συμβατότητας, η Apple συνιστά τη χρήση μνήμης εγκεκριμένης από την Apple. Μπορείτε να αγοράσετε μονάδες μνήμης εγκεκριμένες από την Apple στο διαδίκτυο από το Apple Store ή μεταβαίνοντας σε ένα Κατάστημα λιανικής πώλησης Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple.

Απαιτήσεις μνήμης

Όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση της μνήμης στον Mac Pro, η μνήμη πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

  • DIMM DDR4 2933 MHz πλήρους μήκους. Δεν συνιστάται ο συνδυασμός μνημών διαφορετικών ταχυτήτων.
  • Error-correcting code (ECC)
  • Μονάδες DIMM 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ή 128 GB
  • Εγγεγραμμένες μονάδες DIMM (R-DIMM) ή μονάδες DIMM μειωμένου φορτίου (LR-DIMM). Μην συνδυάζετε μονάδες μνήμης R-DIMM και LR-DIMM.
  • 288 ακίδων
  • Χρησιμοποιείτε μονάδες μνήμης ίδιου μεγέθους σε όλες τις υποδοχές για μέγιστη απόδοση.
  • Οι μονάδες DIMM με απαγωγέα θερμότητας δεν υποστηρίζονται και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό της DIMM.

Ο Mac Pro υποστηρίζει μονάδες μνήμης R-DIMM και LR-DIMM, αλλά δεν μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους δύο τύπους μνήμης. Ο συνδυασμός των μονάδων R-DIMM και LR-DIMM θα προκαλέσει αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης όταν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας, το οποίο υποδεικνύει σφάλμα μνήμης.

Προδιαγραφές μοντέλων

Μοντέλο Mac Pro Μέγιστη RAM Ταχύτητα Τύπος
8 πυρήνων 768 GB DDR4 ECC 2666 MHz LR-DIMM ή R-DIMM
12 πυρήνων 768 GB DDR4 ECC 2933 MHz LR-DIMM ή R-DIMM
16 πυρήνων 768 GB DDR4 ECC 2933 MHz LR-DIMM ή R-DIMM
24 πυρήνων 1,5 TB DDR4 ECC 2933 MHz LR-DIMM ή R-DIMM
28 πυρήνων 1,5 TB DDR4 ECC 2933 MHz LR-DIMM ή R-DIMM

Σύμφωνα με τη διαμόρφωση της Apple, τα μοντέλα Mac Pro περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους μνήμης DIMM:

  • R-DIMM για διαμορφώσεις έως και 192 GB (6x32 GB).
  • LR-DIMM για διαμορφώσεις 384 GB (6x64 GB) και άνω. 

Κάθε μνήμη που περιλαμβάνεται στον Mac Pro λειτουργεί στα 2933 MHz. Τα μοντέλα Mac Pro με επεξεργαστές 8 πυρήνων λειτουργούν με μνήμη στα 2666 MHz.

Ημερομηνία δημοσίευσης: