Εγκατάσταση και αντικατάσταση μνήμης στο Mac Pro (2019)

Μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε μια μνήμη στο Mac Pro.

Ο Mac Pro (2019) διαθέτει 12 υποδοχές (μνήμης) DIMM που υποστηρίζουν έως και 1,5 TB μνήμης στα 2933 MHz όταν και στις 12 χρησιμοποιούνται DDR4 ECC DIMM. 

Τα μοντέλα Mac Pro με 8-πύρηνο, 12-πύρηνο και 16-πύρηνο επεξεργαστή υποστηρίζουν έως και 768 GB μνήμης.

Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μνήμες LR-DIMM είτε μνήμες R-DIMM με το Mac Pro, αλλά δεν μπορείτε να συνδυάσετε μεταξύ τους αυτούς τους τύπους μνήμης. Για να ελέγξετε αν έχετε εγκατεστημένες μνήμες R-DIMM ή μνήμες LR-DIMM και να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac και κατόπιν επιλέξτε την καρτέλα «Μνήμη».

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο μνήμης κατά την εγκατάσταση πρόσθετων μνημών DIMM ή κατά την αντικατάσταση των μνημών DIMM. Μάθετε περισσότερα για τις Προδιαγραφές μνήμης του Mac Pro (2019)

Η Apple συνιστά τη χρήση μνημών DIMM εγκεκριμένων από την Apple. Μπορείτε να αγοράσετε κιτ αναβάθμισης μνήμης μεταβαίνοντας σε ένα Apple Store ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple. Αν χρειάζεται να παραγγείλετε μνήμη αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Apple.


Έλεγχος υποστηριζόμενων διαμορφώσεων

Το Mac Pro υποστηρίζει έως και 12 μνήμες DIMM εγκατεστημένες σε διαμορφώσεις των 4, 6, 8 ή 12 DIMM, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις εικόνες και στο εσωτερικό των καλυμμάτων μνήμης DIMM. Για μέγιστη απόδοση, εγκαταστήστε τις μνήμες DIMM σε διαμόρφωση των 6 ή 12 DIMM. Αν οι μνήμες DIMM δεν έχουν την ίδια χωρητικότητα, μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μνήμες DIMM με διαφορετική χωρητικότητα.

Οι διαμορφώσεις μνημών DIMM των 5, 7, 9, 10 και 11 DIMM δεν υποστηρίζονται. Άλλες διαμορφώσεις των 1, 2 και 3 DIMM προορίζονται μόνο για διαγνωστική χρήση.

4 DIMM

6 DIMM

8 DIMM

12 DIMM

Κάθε αριθμός αναπαριστά μια υποδοχή DIMM. Για κάθε διαμόρφωση DIMM, εισαγάγετε τις μνήμες DIMM στις υποδοχές σκούρου γκρι χρώματος και αφήστε κενές τις υποδοχές ανοιχτού γκρι χρώματος.

Εγκατάσταση μνημών DIMM με διαφορετική χωρητικότητα

Αν διαθέτετε μνήμες DIMM με διαφορετική χωρητικότητα (όπως, για παράδειγμα, τέσσερις DIMM 16 GB και τέσσερις DIMM 32 GB), πρέπει να τις τοποθετήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 • Εγκαταστήστε τις μνήμες DIMM κατά τη σειρά των καναλιών.
 • Εγκαταστήστε τις μνήμες DIMM σε όμοια ζεύγη για κάθε κανάλι.
 • Εγκαταστήστε τις μνήμες DIMM σε σειρά από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη χωρητικότητα.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο R-DIMM ή μόνο LR-DIMM.
 • Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη διαμόρφωση

Πώς να εγκαταστήσετε μνήμες DIMM με διαφορετική χωρητικότητα

 1. Βρείτε ποιες υποδοχές πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωσή σας DIMM.
 2. Ξεκινώντας από το ζεύγος DIMM με τη μικρότερη χωρητικότητα, εγκαταστήστε τις μνήμες DIMM σε όμοια ζεύγη από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη χωρητικότητα κατά τη σειρά των καναλιών μνήμης:
  • Κανάλι 1: Υποδοχές 5 και 8
  • Κανάλι 2: Υποδοχές 3 και 10
  • Κανάλι 3: Υποδοχές 1 και 12
  • Κανάλι 4: Υποδοχές 6 και 7
  • Κανάλι 5: Υποδοχές 4 και 9
  • Κανάλι 6: Υποδοχές 2 και 11

Δεν χρησιμοποιούνται όλα τα κανάλια μνήμης για κάθε διαμόρφωση DIMM. Για παράδειγμα, για μια διαμόρφωση 8 DIMM χρησιμοποιούνται τα κανάλια 1, 2, 4 και 5.

Κανάλια DIMM

Οι 12 υποδοχές DIMM στα δεξιά σχηματίζουν 6 συνολικά ζεύγη καναλιών όπως φαίνεται παραπάνω.


Αφαίρεση ή εγκατάσταση μνήμης

Μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε το περίβλημα του Mac Pro, να αφαιρέσετε μνήμες DIMM και να εγκαταστήσετε μνήμες DIMM.

Αφαίρεση του περιβλήματος

 1. Τερματίστε το Mac Pro: επιλέξτε το μενού Apple  > Τερματισμός.
 2. Αν ο υπολογιστής σας είναι ζεστός, περιμένετε περίπου 5 έως 10 λεπτά για να κρυώσει.
 3. Ακουμπήστε το μεταλλικό περίβλημα στο εξωτερικό του Mac Pro για την εκκένωση τυχόν στατικού ηλεκτρισμού.
  Πάντοτε εκκενώνετε τον στατικό ηλεκτρισμό πριν ακουμπήσετε εξαρτήματα ή εγκαταστήσετε στοιχεία στο εσωτερικό του Mac Pro. Για να αποφύγετε τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, μην μετακινείστε μέσα στο δωμάτιο μέχρι να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της μνήμης και να επανατοποθετήσετε το περίβλημα στον υπολογιστή.
 4. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια καθώς και το καλώδιο ρεύματος από το Mac Pro. Μην επιχειρήσετε την εγκατάσταση μνήμης ενώ είναι συνδεδεμένο.
 5. Γυρίστε προς τα επάνω το πάνω μάνδαλο και κατόπιν περιστρέψτε προς τα αριστερά για να απασφαλίσετε το περίβλημα.
 6. Σηκώστε το περίβλημα ευθεία προς τα επάνω και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή. Αφήστε το προσεκτικά στην άκρη.

Αφαίρεση μνημών DIMM

Το Mac Pro διαθέτει προεγκατεστημένες μνήμες DIMM σε μερικές ή σε όλες τις υποδοχές DIMM. Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε μνήμη, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε μερικές από τις μνήμες DIMM έτσι ώστε να ταιριάζουν με μια υποστηριζόμενη διαμόρφωση ή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εγκατάστασης μνημών διαφορετικής χωρητικότητας.

 1. Σύρετε κάθε ασφάλεια στα αριστερά για να απασφαλίσετε και να ανοίξετε τα καλύμματα DIMM. 

 2. Αφαιρέστε τα καλύμματα DIMM.
 3. Εντοπίστε τη μνήμη ή τις μνήμες που θέλετε να αφαιρέσετε. Κάθε υποδοχή προσδιορίζεται από έναν αριθμό. Σπρώξτε τα κλιπ εξαγωγής της DIMM σε κάθε άκρη της DIMM, τα οποία ανασηκώνουν ελαφρώς τη DIMM από την υποδοχή.
 4. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και τον δείκτη του κάθε χεριού σας για να πιάσετε απαλά τη DIMM από κάθε άκρη και κατόπιν αφαιρέστε προσεκτικά τη DIMM τραβώντας τη DIMM ευθεία έξω από την υποδοχή της DIMM. Μη συστρέφετε και μην ασκείτε δύναμη για να βγει η DIMM από την υποδοχή, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά. 
 5. Τοποθετήστε τις DIMM που αφαιρέσατε σε προστατευτική θήκη εκκένωσης ηλεκτροστατικού φορτίου (ESD).

Εγκατάσταση DIMM

 1. Εντοπίστε μια κενή υποδοχή DIMM.
 2. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε συμπιεσμένο αέρα σε δοχείο για να απομακρύνετε τη σκόνη από την υποδοχή της DIMM. Κρατήστε σε κατακόρυφη θέση το δοχείο.
 3. Πιάστε απαλά τις άκρες της DIMM και εισαγάγετέ την στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η DIMM είναι ευθυγραμμισμένη με την υποδοχή πριν ασκήσετε οποιαδήποτε δύναμη για να την εισαγάγετε. Κατά την εισαγωγή της DIMM, φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
  • Μην πιέζετε με δύναμη τη DIMM. Αν η DIMM δεν εισάγεται, βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή και οι συνδέσεις είναι ευθυγραμμισμένες με την εγκοπή στην υποδοχή DIMM.
  • Μην κουνάτε τη DIMM στη θέση τοποθέτησής της.
  • Μην κάμπτετε και μην συστρέφετε τη DIMM κατά την εισαγωγή της.

 4. Εισαγάγετε τη DIMM απαλά μέχρι η κάτω άκρη της DIMM να ακουμπήσει στις χρυσαφί επαφές και κατόπιν ασκήστε περισσότερη δύναμη για να τοποθετήσετε πλήρως τη DIMM. Τα κλιπ εξαγωγής της DIMM κουμπώνουν στη θέση τους μόλις η DIMM τοποθετηθεί πλήρως.
 5. Επανατοποθετήστε τα καλύμματα της DIMM. Σπρώξτε στην αριστερή πλευρά των καλυμμάτων μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.


Αν δεν επανατοποθετήσετε τα καλύμματα της DIMM, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση του συστήματος.

Επανεγκατάσταση του περιβλήματος

 1. Κατεβάστε το περίβλημα πάνω στο Mac Pro.
 2. Αφού τοποθετηθεί πλήρως το περίβλημα, περιστρέψτε προς τα δεξιά το πάνω μάνδαλο και γυρίστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.


  Επάνω: Θέση ασφάλισης (οι κουκκίδες ταιριάζουν)
  Κάτω: Θέση απασφάλισης (οι κουκκίδες δεν ταιριάζουν)
 3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος, την οθόνη και οποιαδήποτε άλλα περιφερειακά. 


Έλεγχος της μνήμης

Για να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης, επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac και επιλέξτε την καρτέλα «Μνήμη».

Αν οι μνήμες DIMM πρέπει να διαμορφωθούν σε διαφορετικές υποδοχές για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, το macOS σας ενημερώνει με υποδείξεις για τις υποδοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τις εγκατεστημένες μνήμες DIMM.


Άλλες διαμορφώσεις

Οι παρακάτω διαμορφώσεις DIMM πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη μνήμη σας:

3 DIMM

2 DIMM

1 DIMM


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: