Χρήση του Shazam με το Apple Music, το Snapchat και πολλά άλλα

Ακούστε τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με το Apple Music ή με άλλες υπηρεσίες μουσικής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Shazam με το Snapchat.

Ακρόαση τραγουδιών στα οποία έχετε κάνει Shazam

Μόλις αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam για να ακούσετε την προεπισκόπηση. Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, συνδέστε το Shazam με το Apple Music ή άλλη υπηρεσία ροής μουσικής που υποστηρίζει το Shazam.

Οθόνη αποτελεσμάτων Shazam του iPhone 

Apple Music

Πατήστε το κουμπί του Apple Music κοντά σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam, για να το ακούσετε στο Apple Music. Αν έχετε συνδρομή στο Apple Music, τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam μπορούν επίσης να προστεθούν αυτόματα σε μια λίστα αναπαραγωγής, η οποία ονομάζεται «Τα κομμάτια μου Shazam» στην εφαρμογή Μουσική. Σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Η μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam, πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» και έπειτα ενεργοποιήστε την επιλογή “Sync Shazams to Apple Music” («Συγχρονισμός Shazam με το Apple Music»).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam σε άλλη λίστα αναπαραγωγής Apple Music χωρίς να εγκαταλείψετε την εφαρμογή Shazam. Απλώς πατήστε "Add To" («Προσθήκη σε») δίπλα στο τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam και έπειτα πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής. Αν δεν έχετε ήδη συνδρομή, μάθετε πώς να εγγραφείτε στο Apple Music.

Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, φροντίστε να συγχρονίσετε τη βιβλιοθήκη μουσικής σας με το Apple Music.

Spotify

Αν έχετε την εφαρμογή Spotify στη συσκευή σας, μπορείτε να συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify:

  1. Σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Η μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam. Σε Android, σαρώστε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) από την κύρια οθόνη του Shazam.
  2. Πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις»  και κατόπιν πατήστε «Connect» (Σύνδεση) δίπλα στο Spotify.
  3. Πατήστε «Συμφωνώ» στο Spotify. Για να συγχρονίζονται αυτόματα τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με μια λίστα αναπαραγωγής που ονομάζεται «Τα κομμάτια μου Shazam» στο Spotify, πατήστε «OK».

Μόλις συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify, θα μπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam:

  • Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στο Spotify, πατήστε «Spotify» δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam.
  • Ακούστε τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam από τη λίστα αναπαραγωγής «Τα κομμάτια μου Shazam» στην εφαρμογή Spotify.
    Αν είχατε αρχικά επιλέξει να μην συγχρονίζονται τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με το Spotify, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του Shazam.

Deezer

Αν έχετε την εφαρμογή Deezer στη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να ανοίξετε τραγούδια με τον λογαριασμό σας στο Deezer. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam και κατόπιν επιλέξτε «Open in Deezer» (Άνοιγμα στο Deezer).

YouTube Music

Για να ακούσετε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam στο YouTube Music στη συσκευή Android, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα στο τραγούδι Shazam και κατόπιν επιλέξτε «Open in YouTube Music» (Άνοιγμα στο YouTube Music).

Το YouTube Music δεν είναι διαθέσιμο στο Shazam σε iPhone, iPad ή iPod touch.


Χρήση Shazam στο Snapchat

Το Shazam είναι ενσωματωμένο στο Snapchat, επομένως δεν χρειάζεστε την εφαρμογή Shazam ή έναν λογαριασμό Shazam για να χρησιμοποιήσετε το Shazam με το Snapchat. 

  • Για να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι με το Shazam στο Snapchat, ανοίξτε την οθόνη της κάμερας και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα αυτήν την οθόνη για να κάνετε Shazam σε ένα τραγούδι. Μπορείτε να στείλετε τη νέα μουσική που ανακαλύψατε ως μήνυμα snap.
  • Για να δείτε τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στο Snapchat, μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Snapchat και κατόπιν πατήστε το Shazam κάτω από την επιλογή «Additional Services» (Πρόσθετες υπηρεσίες).


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: