Χρήση του Shazam με το Apple Music, το Snapchat και πολλά άλλα

Μπορείτε να ακούσετε τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με το Apple Music ή άλλες υπηρεσίες μουσικής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Shazam με το Snapchat.

Ακρόαση τραγουδιών στα οποία έχετε κάνει Shazam

Αφού αναγνωρίσετε τραγούδια με το Shazam, σαρώστε προς τη Βιβλιοθήκη για να δείτε προηγούμενα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες για να ακούσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam.

Apple Music

Πατήστε το κουμπί του Apple Music κοντά σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam για να ακούσετε αυτό το τραγούδι στο Apple Music. Αν έχετε συνδρομή στο Apple Music, τα τραγούδια τα οποία έχετε αναγνωρίσει με το Shazam προστίθενται επίσης αυτόματα σε μια λίστα αναπαραγωγής η οποία ονομάζεται «Τα κομμάτια μου Shazam» στην εφαρμογή Μουσική. Για να προσθέσετε ένα τραγούδι Shazam σε μια άλλη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε «Προσθήκη» δίπλα σε ένα τραγούδι Shazam και κατόπιν πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε το τραγούδι. Αν δεν έχετε ήδη συνδρομή, μάθετε πώς να εγγραφείτε στο Apple Music.

Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, φροντίστε να συγχρονίσετε οπωσδήποτε τη βιβλιοθήκη μουσικής σας με το Apple Music. Αν δεν θέλετε να προστίθενται αυτόματα τραγούδια στο Apple Music από το Shazam, στο Shazam στο iPhone ή στο iPad πατήστε το κουμπί βιβλιοθήκης , πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων και κατόπιν απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Αυτόματη προσθήκη κομματιών Shazam στο Apple Music».

Spotify

Αν έχετε την εφαρμογή Spotify στη συσκευή σας, μπορείτε να συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων  στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης και κατόπιν πατήστε «Connect» (Σύνδεση) δίπλα στο Spotify. Το Spotify θα γίνει η προεπιλεγμένη υπηρεσία ροής για την εφαρμογή Shazam. Αφού συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify, θα μπορείτε ακόμα να ακούσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam:

  • Στο Shazam, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής δίπλα σε ένα τραγούδι για να ακούσετε μια προεπισκόπηση 30 δευτερολέπτων.
  • Για να το ακούσετε στο Spotify, πατήστε το Spotify δίπλα σε ένα τραγούδι και θα μεταφερθείτε στην εφαρμογή Spotify.
  • Ακούστε τραγούδια στα οποία έχετε κάνει προηγουμένως Shazam από τη λίστα αναπαραγωγής η οποία ονομάζεται «My Shazam Tracks» (Τα κομμάτια μου Shazam) στην εφαρμογή Spotify.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στις λίστες αναπαραγωγής στο Spotify χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή. Πατήστε «Προσθήκη» δίπλα σε ένα τραγούδι Shazam και κατόπιν πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε το τραγούδι.

Deezer

Αν έχετε την εφαρμογή Deezer στη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να ανοίξετε τραγούδια με τον λογαριασμό σας στο Deezer. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam και κατόπιν επιλέξτε «Open in Deezer» (Άνοιγμα στο Deezer).

Google Play Music

Για να ακούσετε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam στο Google Play Music στη συσκευή Android, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα στο τραγούδι που κάνατε Shazam και κατόπιν επιλέξτε «Open in Google Play Music» (Άνοιγμα στο Google Play Music).

Το Google Play δεν είναι διαθέσιμο στο Shazam σε iPhone, iPad ή iPod touch.

Αγορά τραγουδιών που έχετε αναγνωρίσει με το Shazam

Στο iPhone και το iPad, μπορείτε να αγοράσετε τραγούδια από το iTunes Store ανεξάρτητα από το αν έχετε συνδρομή στο Apple Music. Στις συσκευές Android μπορείτε να αγοράσετε τραγούδια από το Google Play Music.

  1. Στο Shazam, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη. 
  2. Πατήστε το τραγούδι που θέλετε να αγοράσετε για να το ανοίξετε στο Shazam.
  3. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
  4. Πατήστε «Buy on iTunes» (Αγορά στο iTunes).


Χρήση Shazam στο Snapchat

Το Shazam είναι ενσωματωμένο στο Snapchat, επομένως δεν χρειάζεστε την εφαρμογή Shazam ή έναν λογαριασμό Shazam για να χρησιμοποιήσετε το Shazam με το Snapchat. 

  • Για να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι με το Shazam στο Snapchat, ανοίξτε την οθόνη της κάμερας και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα αυτήν την οθόνη για να κάνετε Shazam σε ένα τραγούδι. Μπορείτε να στείλετε τη νέα μουσική που ανακαλύψατε ως μήνυμα snap.
  • Για να δείτε τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στο Snapchat, μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Snapchat και κατόπιν πατήστε το Shazam κάτω από την επιλογή «Additional Services» (Πρόσθετες υπηρεσίες).


Ημερομηνία δημοσίευσης: