Χρήση του Shazam σε συσκευές Android

Χρησιμοποιήστε το Shazam για να αναγνωρίσετε το τραγούδι που ακούτε στο ραδιόφωνο, σε ένα κατάστημα, στη συσκευή σας (με ή χωρίς ακουστικά) ή οπουδήποτε αλλού ακούτε ηχογραφημένη μουσική. 

Βρείτε τα προηγούμενα Shazam σας στη βιβλιοθήκη, όπου μπορείτε να ακούσετε τραγούδια σε προεπισκόπηση για να ανακαλύψετε νέα μουσική. Επίσης, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Shazam ώστε να αποθηκεύονται όλα τα Shazam σας, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη συσκευή σας.

Αναγνώριση μουσικής με το Shazam

Για να αναγνωρίσετε μουσική με το Shazam:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Shazam στη συσκευή σας και κατόπιν πατήστε το κουμπί Shazam .
 • Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή Shazam στο συρτάρι εφαρμογών και κατόπιν πατήστε «Shazam Now» (Shazam τώρα).

Όταν το Shazam αναγνωρίσει το τραγούδι, θα το αποθηκεύσει στη βιβλιοθήκη του Shazam. 

Αφού αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, μπορείτε να συνδεθείτε στο Apple Music και σε άλλες υπηρεσίες μουσικής για να ακούσετε το τραγούδι στο οποίο κάνατε Shazam.

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, η εφαρμογή θα δημιουργήσει και σε αυτήν την περίπτωση ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα για να αντιστοιχίσει το τραγούδι στη βάση δεδομένων του Shazam την επόμενη φορά που η συσκευή σας θα συνδεθεί στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός τραγουδιού, αυτό θα εξαφανιστεί από τα τραγούδια Shazam που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Χρήση του Auto Shazam

Για να ρυθμίσετε το Shazam ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Shazam:

 • Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή Shazam στο συρτάρι εφαρμογών και κατόπιν πατήστε «Auto Shazam».
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Shazam στη συσκευή σας και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί Shazam 

Όταν η λειτουργία Auto Shazam είναι ενεργοποιημένη, το Shazam θα αντιστοιχίζει τα τραγούδια που ακούτε με τα τραγούδια στη βάση δεδομένων του Shazam, ακόμη και αν μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή. Το Shazam ποτέ δεν αποθηκεύει το περιεχόμενο που ακούει.

Κατόπιν, μπορείτε να βρείτε τα τραγούδια Shazam που αναγνωρίστηκαν με τη λειτουργία Auto Shazam στη βιβλιοθήκη σας, ομαδοποιημένα κατά ημερομηνία.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Shazam, πατήστε το κουμπί Shazam.

Χρήση της γραμμής ειδοποιήσεων για αναγνώριση μουσικής με σάρωση και πάτημα

Ενώ βρίσκεστε σε μια άλλη εφαρμογή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Shazam από τη γραμμή ειδοποιήσεων για να αναγνωρίσετε μουσική:

 1. Σαρώστε προς τα κάτω για να δείτε το Shazam στη γραμμή ειδοποιήσεων.
 2. Πατήστε το Shazam για να ξεκινήσει η αναγνώριση μουσικής.
 3. Για να κλείσετε την ειδοποίηση, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη στην εφαρμογή Shazam, πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις»  και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Shazam from notification bar» (Shazam από τη γραμμή ειδοποιήσεων).

Χρήση της λειτουργίας Pop-Up Shazam (Αναδυόμενο Shazam) για αναγνώριση μουσικής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Shazam, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» .
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Shazam from Pop-Up» (Shazam από αναδυόμενο κουμπί), πατήστε «Go To Settings» (Μετάβαση στις ρυθμίσεις), πατήστε «Shazam» και τέλος ενεργοποιήστε την επιλογή «Allow display over other apps» (Να επιτρέπεται η εμφάνιση πάνω από άλλες εφαρμογές).
 3. Ενώ βρίσκεστε σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το αναδυόμενο κουμπί Shazam  για να αναγνωρίσετε τη μουσική που αναπαράγεται σε εκείνη την εφαρμογή.
 4. Για να αφαιρέσετε το αιωρούμενο κουμπί, σύρετέ το στο εικονίδιο X στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επαναφέρετε το αναδυόμενο κουμπί Shazam στην οθόνη, σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε την ειδοποίηση. Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Shazam from notification bar» (Shazam από τη γραμμή ειδοποιήσεων), ανοίξτε την εφαρμογή Shazam και κάντε Shazam σε ένα τραγούδι. Ενώ το Shazam αναγνωρίζει ένα τραγούδι, θέστε το Shazam στο παρασκήνιο. Το αναδυόμενο κουμπί θα εμφανιστεί ξανά στην οθόνη.

Περισσότεροι τρόποι αναγνώρισης μουσικής

 • Χρησιμοποιήστε το Shazam στη συσκευή Wear OS για να κάνετε Shazam σε κομμάτια.
 • Στις ρυθμίσεις του Shazam, ενεργοποιήστε την επιλογή «Shazam on startup» (Shazam κατά την εκκίνηση) για να ξεκινά αυτόματα η αναγνώριση μουσικής όταν ανοίγετε την εφαρμογή.


Εύρεση προηγούμενων Shazam

Μπορείτε να βρείτε τα προηγούμενα Shazam σας στη βιβλιοθήκη. Στην εφαρμογή Shazam, σαρώστε προς τη Βιβλιοθήκη ή πατήστε το κουμπί «Library» (Βιβλιοθήκη).

Για να διαγράψετε ένα Shazam, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε αυτό το Shazam στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια πατήστε «Remove from your library» (Αφαίρεση από τη βιβλιοθήκη σας).

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τα Shazam σας, ώστε να μην τα χάσετε αν συμβεί κάτι στη συσκευή σας.


Αποθήκευση Shazam

Για να αποθηκεύετε τα Shazam σας, δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google ή μια διεύθυνση email.

 1. Στο Shazam, σαρώστε προς την οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» .
 2. Πατήστε «Sign Up» (Εγγραφή) ή «Sign In» (Σύνδεση).
 3. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Google, πατήστε «Sign In With Google» (Σύνδεση μέσω Google) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Για να συνδεθείτε με μια διεύθυνση email:
  • Πατήστε «Sign In With Email» (Σύνδεση μέσω email) και στη συνέχεια εισαγάγετε μια διεύθυνση email.
  • Ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. Αν δεν λάβατε το email, πατήστε «Resend» (Νέα αποστολή) στην εφαρμογή Shazam ή ξεκινήστε από την αρχή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προηγούμενα Shazam σας από οπουδήποτε, χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό για να συνδεθείτε στον ιστότοπο www.shazam.com/myshazam στο Mac, σε PC ή στην εφαρμογή Shazam σε άλλη συσκευή Android.

Διαγραφή λογαριασμού Shazam

 1. Στο Shazam, σαρώστε προς την οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» .
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης ρυθμίσεων και πατήστε «Log Out» (Αποσύνδεση). 
 3. Αν χρησιμοποιείτε το Shazam σε άλλες συσκευές, αποσυνδεθείτε από το Shazam σε αυτές τις συσκευές.
 4. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 5. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας).
 6. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.
 7. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας). Τυχόν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας από συνδεδεμένες υπηρεσίες θα διαγραφούν εντός 30 ημερών.

Λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας στο Shazam

 1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε «Λήψη των δεδομένων σας».
 3. Συνδεθείτε στον λογαριασμό για τα δεδομένα του οποίου θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία θα θέλατε να σταλούν οι πληροφορίες σας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή των δεδομένων μου». Θα λάβετε τα δεδομένα σας μέσω email εντός 30 ημερών.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: