Το macOS Catalina είναι συμβατό με αυτούς τους υπολογιστές

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το macOS Catalina σε οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα Mac. Η λίστα θα ενημερώνεται καθώς θα γίνονται διαθέσιμα και άλλα συμβατά μοντέλα.

Αν χρησιμοποιείτε έναν από αυτούς τους υπολογιστές με OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να εγκαταστήσετε το macOS Catalina. Το Mac απαιτεί επίσης μνήμη τουλάχιστον 4 GB και διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον 12,5 GB ή έως και 18,5 GB, αν κάνετε αναβάθμιση από το OS X Yosemite ή παλαιότερη έκδοση. Μάθετε πώς να κάνετε αναβάθμιση στο macOS Catalina.

 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (16 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2018)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2018, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, μέσα 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2012)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2012)


 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2019)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2018)
 • MacBook Air (13 ιντσών, 2017)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBookAir (13 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2012)


 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, 2017)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015)


iMac Pro

 • iMac Pro (2017)


 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac (21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2013)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2013)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)


 • Mac mini (2018)
 • Mac mini (τέλη 2014)
 • Mac mini (τέλη 2012)


 • Mac Pro (2019)
 • Mac Pro (τέλη 2013)
Ημερομηνία δημοσίευσης: