Αν τα AirPods σας δεν φορτίζουν

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να φορτίσετε τα AirPods σας.

Έλεγχος συνδέσεων

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Lightning σε USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης και στο τροφοδοτικό ρεύματος USB. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Αν χρησιμοποιείτε έναν φορτιστή συμβατό με το πρότυπο Qi, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στον φορτιστή και ότι το άλλο άκρο του είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

 

Φόρτιση AirPods

Τοποθετήστε τα AirPods στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Φορτίστε τα AirPods και τη θήκη για τουλάχιστον 15 λεπτά χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνόδευε τα AirPods.

Αν διαθέτετε τη Θήκη ασύρματης φόρτισης και χρησιμοποιείτε έναν φορτιστή συμβατό με το πρότυπο Qi, τοποθετήστε τη θήκη με τη λυχνία κατάστασης στραμμένη προς τα επάνω. Η λυχνία κατάστασης θα ανάψει για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σβήσει ενώ η φόρτιση συνεχίζεται. Αν η λυχνία δεν ανάψει, διορθώστε τη θέση της θήκης. Αν η θήκη εξακολουθεί να μην φορτίζεται, δοκιμάστε να τη φορτίσετε με το καλώδιο που τη συνόδευε.
 

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης που περιέχει τα AirPods και κρατήστε τη θήκη κοντά στη συσκευή iOS. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα εικονίδιο φόρτισης δίπλα από το εικονίδιο της μπαταρίας, κάτω από τα AirPods.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να φορτίσετε τα AirPods σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: