Αν τα AirPods σας δεν φορτίζουν

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να φορτίσετε τα AirPods σας.

Έλεγχος συνδέσεων

Αν έχετε AirPods ή AirPods Pro, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Lightning σε USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης και στο τροφοδοτικό ρεύματος USB. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Αν χρησιμοποιείτε έναν φορτιστή συμβατό με το πρότυπο Qi με τα AirPods ή AirPods Pro, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στον φορτιστή και ότι το άλλο άκρο του είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.

Αν έχετε AirPods Max, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB-C σε Lightning είναι καλά συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό ρεύματος USB. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. 

 

Φόρτιση των AirPods

Αν έχετε AirPods ή AirPods Pro, τοποθετήστε τα AirPods στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Φορτίστε τα AirPods και τη θήκη για τουλάχιστον 15 λεπτά χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνόδευε τα AirPods.

Αν έχετε AirPods Max, φορτίστε τα για τουλάχιστον 5 λεπτά χρησιμοποιώντας το καλώδιο που τα συνοδεύει. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα AirPods Max σας, πρέπει να τα φυλάσσετε στο Smart Case για να τα τοποθετήσετε σε κατάσταση λειτουργίας πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ώστε να εξοικονομείτε φορτίο στη μπαταρία.

Αν διαθέτετε τη Θήκη ασύρματης φόρτισης για τα AirPods ή AirPods Pro και χρησιμοποιείτε έναν φορτιστή συμβατό με το πρότυπο Qi, τοποθετήστε τη θήκη με τη λυχνία κατάστασης στραμμένη προς τα επάνω. Η λυχνία κατάστασης θα ανάψει για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σβήσει ενώ η φόρτιση συνεχίζεται. Αν η λυχνία δεν ανάψει, διορθώστε τη θέση της θήκης. Αν η θήκη εξακολουθεί να μην φορτίζεται, δοκιμάστε να τη φορτίσετε με το καλώδιο που τη συνόδευε.

AirPods και θήκες φόρτισης

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Αν έχετε AirPods ή AirPods Pro, ανοίξτε το καπάκι της θήκης που περιέχει τα AirPods και κρατήστε τη θήκη κοντά στη συσκευή σας iOS. Αν έχετε AirPods Max, ανοίξτε το Smart Case και κρατήστε τη θήκη κοντά στη συσκευή σας iOS. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα εικονίδιο φόρτισης δίπλα από το εικονίδιο της μπαταρίας, κάτω από τα AirPods.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να φορτίσετε τα AirPods σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Κατάσταση φόρτισης AirPods Max

Ημερομηνία δημοσίευσης: