Επαναφορά των AirPods

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επαναφορά των AirPods αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτά, αν δεν φορτίζονται ή για να επιλύσετε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τοποθετήστε τα AirPods στη θήκη τους

Κλείστε το καπάκι. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και πατήστε το εικονίδιο «i» που εμφανίζεται δίπλα από τα AirPods. (Αν δεν βλέπετε τα AirPods στην περιοχή Ρυθμίσεις > Bluetooth, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.) Στη συνέχεια, πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής» και πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.

Επαναφορά των AirPods

Με το καπάκι ανοικτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της θήκης για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα η λυχνία κατάστασης. 

Όταν επαναφέρετε τα AirPods, επαναφέρονται επίσης και οι ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις ρυθμίσεις σας.

Επανασυνδέστε τα AirPods

Με το καπάκι ανοικτό, τοποθετήστε τα AirPods κοντά στη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη της συσκευής.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: