Χρησιμοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία στο Mac σας

Με τη Σκουρόχρωμη λειτουργία μπορείτε να παραμένετε συγκεντρωμένοι στην εργασία σας, επειδή το περιεχόμενό σας ξεχωρίζει, ενώ τα σκουρόχρωμα χειριστήρια και παράθυρα αποσύρονται στο παρασκήνιο.

Ενεργοποίηση της Σκουρόχρωμης λειτουργίας

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις:

  • Σε macOS Ventura ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση στην πλαϊνή γραμμή».
  • Σε προηγούνμενες εκδόσεις του macOS, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά».

Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις επιλογές Εμφάνισης στο επάνω μέρος του παραθύρου:

  • Ανοιχτόχρωμη: Χρησιμοποιήστε την ανοιχτόχρωμη εμφάνιση.
  • Σκούρα: Χρησιμοποιήστε τη σκουρόχρωμη εμφάνιση.
  • Αυτόματα: Χρησιμοποιήστε αυτόματα την ανοιχτόχρωμη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη σκουρόχρωμη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της νύχτας.


Πώς λειτουργεί η Σκουρόχρωμη λειτουργία με τις εφαρμογές

Η Σκουρόχρωμη λειτουργία χρησιμοποιεί ένα στιλ σκούρων χρωμάτων που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που συνοδεύουν το Mac σας. Οι εφαρμογές από άλλους προγραμματιστές μπορούν επίσης να την υιοθετήσουν. Εάν μια εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί συνδυασμό σκούρων χρωμάτων όταν είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία, δεν υποστηρίζει τη Σκουρόχρωμη λειτουργία ή έχει τις δικές της ρυθμίσεις για λειτουργία με τη Σκουρόχρωμη λειτουργία ή τον έλεγχο του συνδυασμού χρωμάτων της.

Αυτές οι εφαρμογές της Apple έχουν ειδικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες Σκουρόχρωμης λειτουργίας:

  • Το Mail μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ανοιχτόχρωμο φόντο για τα email ενώ είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία: Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία, μετά ανοίξτε το Mail και επιλέξτε Mail > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις). Κάντε κλικ στην καρτέλα «Προβολή» και καταργήστε την επιλογή «Χρήση σκούρου φόντου για μηνύματα».
  • Οι Χάρτες μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ανοιχτόχρωμο φόντο για τους χάρτες ενώ είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία: Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία, μετά ανοίξτε τους Χάρτες και επιλέξτε Χάρτες > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις). Επιλέξτε «Να χρησιμοποιείται πάντα η ανοιχτόχρωμη εμφάνιση χάρτη». Σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS, κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή» στη γραμμή μενού στους Χάρτες και κατόπιν καταργήστε την επιλογή «Χρήση σκούρου χάρτη».
  • Το Notes μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ανοιχτόχρωμο φόντο για τις σημειώσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία: Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία, μετά ανοίξτε το Notes και επιλέξτε Notes > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις). Καταργήστε την επιλογή «Χρήση σκούρου φόντου για περιεχόμενο σημειώσεων».
  • Το Safari εμφανίζει αυτόματα έναν ιστότοπο στη Σκουρόχρωμη λειτουργία, αν ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί να την υποστηρίζει. Αν ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει τη Σκουρόχρωμη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα ανάγνωσης Safari για να διαβάσετε άρθρα στη Σκουρόχρωμη λειτουργία.
  • Το TextEdit μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ανοιχτόχρωμο φόντο για τα έγγραφα ενώ είναι ενεργοποιημένη η Σκουρόχρωμη λειτουργία: Ενεργοποιήστε τη Σκουρόχρωμη λειτουργία, κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή» στη γραμμή μενού στο TextEdit και κατόπιν καταργήστε την επιλογή «Χρήση σκούρου φόντου για παράθυρα». (Απαιτείται macOS Mojave 10.14.2 ή νεότερη έκδοση.)
Ημερομηνία δημοσίευσης: