Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.4

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.4.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iOS 11.4

Κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου 2018

Bluetooth

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση μεγέθους.

CVE-2018-4215: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Bluetooth

Διατίθεται για: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad 6ης γενιάς και iPad Air 2

Δεν επηρεάζεται: HomePod

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει κίνηση δεδομένων μέσω Bluetooth

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής στο Bluetooth. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-5383: Lior Neumann και Eli Biham

Η καταχώριση προστέθηκε στις 23 Ιουλίου 2018

Επαφές

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου vcf μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επικύρωσης στον χειρισμό των αριθμών τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση των αριθμών τηλεφώνου.

CVE-2018-4100: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

CoreGraphics

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4194: Jihui Lu από το Tencent KeenLab, Yu Zhou από το Ant-financial Light-Year Security Lab

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2018

Core Bluetooth

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4330: Apple

Η καταχώριση προστέθηκε στις 8 Αυγούστου 2018

FontParser

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2018-4211: Proteas από την Ομάδα Qihoo 360 Nirvan

iBooks

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πλαστογραφήσει προτροπές συνθηματικών στο iBooks

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4202: Jerry Decime

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση του ελέγχου ορίων.

CVE-2018-4241: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2018-4243: Ian Beer του Google Project Zero

Πυρήνας

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV (4ης γενιάς)

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4249: Kevin Backhouse της Semmle Ltd.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019

libxpc

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2018-4237: Samuel Groß (@5aelo) σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της Trend Micro

libxpc

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4404: Samuel Groß (@5aelo) σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018

Μεγεθυντικός φακός

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα άτομο με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή iOS μπορεί να έχει δυνατότητα προβολής της τελευταίας εικόνας που χρησιμοποιήθηκε στον Μεγεθυντικό φακό από την οθόνη κλειδώματος

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα δικαιώματα στον Μεγεθυντικό φακό.  Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με πρόσθετους ελέγχους δικαιωμάτων.

CVE-2018-4239: ανώνυμος ερευνητής

Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει τα περιεχόμενα email με κρυπτογράφηση S/MIME

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στον χειρισμό του κρυπτογραφημένου Mail. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη απομόνωση του MIME στο Mail.

CVE-2018-4227: Damian Poddebniak του Münster University of Applied Sciences, Christian Dresen του Münster University of Applied Sciences, Jens Müller του Ruhr University Bochum, Fabian Ising του Münster University of Applied Sciences, Sebastian Schinzel του Münster University of Applied Sciences, Simon Friedberger του KU Leuven, Juraj Somorovsky του Ruhr University Bochum, Jörg Schwenk του Ruhr University Bochum

Μηνύματα

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να διεξάγει επιθέσεις πλαστοπροσωπίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εισαγωγής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4235: Anurodh Pokharel της Salesforce.com

Μηνύματα

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου μηνύματος μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση μηνυμάτων.

CVE-2018-4240: Sriram (@Sri_Hxor) της PrimeFort Pvt. Ltd

CVE-2018-4250: Metehan Yılmaz της Sesim Sarpkaya

Safari

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2018-4247: François Renaud, Jesse Viviano της Verizon Enterprise Solutions

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Οι χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται από κακόβουλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά πελάτη

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στον χειρισμό των πιστοποιητικών S-MIME. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση των πιστοποιητικών S-MIME.

CVE-2018-4221: Damian Poddebniak του Münster University of Applied Sciences, Christian Dresen του Münster University of Applied Sciences, Jens Müller του Ruhr University Bochum, Fabian Ising του Münster University of Applied Sciences, Sebastian Schinzel του Münster University of Applied Sciences, Simon Friedberger του KU Leuven, Juraj Somorovsky του Ruhr University Bochum, Jörg Schwenk του Ruhr University Bochum

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να έχει δυνατότητα ανάγνωσης ενός μόνιμου αναγνωριστικού λογαριασμού

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξουσιοδότησης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4223: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να έχει δυνατότητα ανάγνωσης ενός μόνιμου αναγνωριστικού συσκευής

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξουσιοδότησης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4224: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να τροποποιεί την κατάσταση της Κλειδοθήκης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξουσιοδότησης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4225: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να μπορεί να προβάλλει ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εξουσιοδότησης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4226: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Siri

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή iOS ενδέχεται να μπορεί να ενεργοποιήσει το Siri από την οθόνη κλειδώματος

Περιγραφή: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα δικαιώματα του Siri. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο δικαιωμάτων.

CVE-2018-4238: Baljinder Singh, Muhammad khizer javed, Onur Can BIKMAZ (@CanBkmaz) του Mustafa Kemal University

Siri

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα άτομο με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή iOS μπορεί να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Siri για να διαβάσει γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με περιεχόμενο που δεν εμφανίζεται κανονικά στην οθόνη κλειδώματος

Περιγραφή: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα δικαιώματα του Siri. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο δικαιωμάτων.

CVE-2018-4252: Hunter Byrnes, Martin Winkelmann (@Winkelmannnn)

Επαφές Siri

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή ενδέχεται να μπορεί να δει προσωπικές πληροφορίες επαφών

Περιγραφή: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα δικαιώματα του Siri. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο δικαιωμάτων.

CVE-2018-4244: ανώνυμος ερευνητής

UIKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου κειμένου μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα επαλήθευσης στον χειρισμό κειμένου. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση κειμένου.

CVE-2018-4198: Hunter Byrnes

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4188: YoKo Kho (@YoKoAcc) της Mitra Integrasi Informatika, PT

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4201: ανώνυμος ερευνητής

CVE-2018-4218: natashenka του Google Project Zero

CVE-2018-4233: Samuel Groß (@5aelo) σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της Trend Micro

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4199: Alex Plaskett, Georgi Geshev και Fabi Beterke της MWR Labs σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 14 Ιουνίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε αντικατάσταση των cookie

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δικαιωμάτων στο χειρισμό των cookie του προγράμματος περιήγησης web. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς.

CVE-2018-4232: ανώνυμος ερευνητής, Aymeric Chaib

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2018-4192: Markus Gaasedelen, Amy Burnett και Patrick Biernat της Ret2 Systems, Inc σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου web μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενο σφάλμα στο Safari

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4214: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4204: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz, Richard Zhu (fluorescence) σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της Trend Micro

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπου αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4246: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε κακόβουλους ιστότοπους ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων

Περιγραφή: Έγινε μη αναμενόμενη αποστολή διαπιστευτηρίων κατά την ανάκτηση εικόνων μάσκας CSS. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με χρήση μιας μεθόδου ανάκτησης με δυνατότητα CORS.

CVE-2018-4190: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4222: natashenka του Google Project Zero

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: