Σημειώσεις έκδοσης Apple Business Manager

Μάθετε για τις ενημερώσεις και τις αλλαγές που κάνουμε στο Apple Business Manager. Οι ενημερώσεις είναι αθροιστικές, επομένως όταν ανοίξετε το Apple Business Manager θα έχει όλες τις νέες λειτουργίες. Παρακάτω θα δείτε όλες τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση.

Φεβρουάριος 2019

  • Το τμήμα «Διακομιστές MDM» βρίσκεται πλέον στην καρτέλα «Ρυθμίσεις».
  • Μπορείτε πλέον να διαμορφώνετε την Εκχώρηση προεπιλεγμένης συσκευής από την περιοχή Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευών και από την περιοχή Ρυθμίσεις > Διακομιστές MDM.

Σεπτέμβριος 2018

Τώρα υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές tvOS στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία».

Μάιος 2018

Το Apple Business Manager είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους διαχειριστές IT να διαχειρίζονται άτομα, συσκευές Apple και περιεχόμενο. Εκτός από τη βελτιωμένη διαχείριση συσκευών και ρόλων, περιλαμβάνει και την ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία», το νέο σύστημα μεταφοράς αδειών χρήσης βάσει τοποθεσίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: