Πιστοποιήσεις ασφαλείας για το Apple T2

Το άρθρο αυτό περιέχει αναφορές σε κύριες πιστοποιήσεις προϊόντων, επικυρώσεις κρυπτογράφησης και καθοδήγηση ασφάλειας για το υλισμικό T2 και το υλικολογισμικό του.

Τα ακόλουθα έγγραφα μπορεί να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο αυτών των πιστοποιήσεων και επικυρώσεων:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες διαδικτύου της Apple, ανατρέξτε στο εξής άρθρο:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Apple, ανατρέξτε στο εξής άρθρο:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα της Apple, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με το υλισμικό και σχετικά στοιχεία του υλικολογισμικού, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Επικυρώσεις μονάδων κρυπτογράφησης

Όλα τα Πιστοποιητικά επικύρωσης συμμόρφωσης κατά FIPS 140-2/-3 της Apple βρίσκονται στον ιστότοπο CMVP. Η Apple συμμετέχει ενεργά στην επικύρωση των μονάδων CoreCrypto User και CoreCrypto Kernel για κάθε κύρια έκδοση λειτουργικού συστήματος. Η επικύρωση συμμόρφωσης μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μια τελική έκδοση κυκλοφορίας της μονάδας και να υποβληθεί επίσημα με τη δημόσια κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος. 

Το CMVP διατηρεί την κατάσταση επικύρωσης των μονάδων κρυπτογράφησης σε τέσσερις ξεχωριστούς καταλόγους, ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή τους. Οι μονάδες ενδέχεται να ξεκινούν από τον κατάλογο Implementation Under Test List (Κατάλογος υλοποίησης υπό δοκιμή) και κατόπιν καταχωρούνται στον κατάλογο Modules in Process List (Κατάλογος μονάδων σε επεξεργασία). Μόλις επικυρωθούν, εμφανίζονται στον κατάλογο επικυρωμένων μονάδων κρυπτογράφησης και μετά από πέντε χρόνια μεταφέρονται στον κατάλογο παλαιότερων μονάδων.

Το 2020, το CMVP υιοθετεί το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 19790 ως βάση για το FIPS 140-3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επικυρώσεις κατά FIPS 140-2/-3, ανατρέξτε στην Ασφάλεια πλατφόρμας Apple.

  Αριθμός πιστοποιητικού CMVP Όνομα μονάδας Τύπος μονάδας Επίπεδο ασφαλείας Ημερομηνία επικύρωσης Έγγραφα
Ανατρέξτε στον κατάλογο Implementation Under Test List (Κατάλογος υλοποίησης υπό δοκιμή) και τον κατάλογο Modules in Process List (Κατάλογος μονάδων σε επεξεργασία) για τις μονάδες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή υπό έλεγχο/επικύρωση.
Υλικολογισμικό T2: 16P374

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2018)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 for ARM Λογισμικό 1 23/4/2019
Υλικολογισμικό T2: 16P374

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2018)
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 for ARM Λογισμικό 1 11/4/2019
sepOS για το υλισμικό T2: 16P374

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2018)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0

(sepOS)

Υλισμικό 2 10/9/2019
Υλικολογισμικό T2: 15P2064

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2017)
3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 for ARM Λογισμικό 1 9/3/2018

22/5/2018

6/7/2018
Υλικολογισμικό T2: 15P2064

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2017)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 for ARM Λογισμικό 1 9/3/2018

17/5/2018

3/7/2018
sepOS για το υλισμικό T2: 15YP2064

(Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος 2017)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

(sepOS)
Υλισμικό 1 10/9/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: