Μεταφορά αντιγράφου της συλλογής σας Φωτογραφιών iCloud σε άλλη υπηρεσία

Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά ενός αντιγράφου των Φωτογραφιών iCloud (φωτογραφίες και βίντεο που συσχετίζονται με το Apple ID σας) σε μια άλλη υπηρεσία.

Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για πελάτες σε πάνω από 240 χώρες σε όλον τον κόσμο για μεταφορές στις Φωτογραφίες Google.

Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά στις Φωτογραφίες Google ενός αντιγράφου των φωτογραφιών και βίντεο που αποθηκεύετε στις Φωτογραφίες iCloud. Με τη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο από τις Φωτογραφίες iCloud δεν καταργείται ούτε αλλοιώνεται το περιεχόμενο που αποθηκεύετε στην Apple, αλλά στέλνεται ένα αντίγραφο του περιεχομένου σας στην άλλη υπηρεσία.

Η διαδικασία μεταφοράς διαρκεί από τρεις έως επτά ημέρες. Χρησιμοποιούμε αυτό το χρονικό διάστημα για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα υποβλήθηκε από εσάς και για να πραγματοποιήσουμε τη μεταφορά.

Ορισμένα δεδομένα και μορφές που είναι διαθέσιμα στις Φωτογραφίες iCloud, όπως τα έξυπνα άλμπουμ, Live Photos ή ορισμένα αρχεία RAW, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όταν μεταφέρετε το περιεχόμενό σας σε άλλη υπηρεσία. Παρακάτω παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που μπορούν να μεταφερθούν.

Πριν ζητήσετε τη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο

Πριν ζητήσετε τη μεταφορά του περιεχομένου σας Φωτογραφιών iCloud, βεβαιωθείτε για τα εξής: 

 • Χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο στην Apple. 
 • Το Apple ID σας χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.
 • Διαθέτετε λογαριασμό Google για τη χρήση των Φωτογραφιών Google.
 • Ο λογαριασμός σας Google έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης για να ολοκληρωθεί η μεταφορά. 

 
Αν προσθέσετε περισσότερες φωτογραφίες ή βίντεο στις Φωτογραφίες iCloud πριν ξεκινήσει η μεταφορά των δεδομένων σας, θα χρειαστείτε πρόσθετο χώρο στον λογαριασμό Google για την ολοκλήρωσή της. Αν εξαντληθεί ο χώρος στον λογαριασμό σας Google κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, δεν θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία σας. Αν προσθέσετε, ενημερώσετε ή διαγράψετε περιεχόμενο μετά την έναρξη της μεταφοράς ή αν οι εικόνες και τα βίντεό σας εξακολουθούν να αποστέλλονται, αυτές οι αλλαγές ή οι προσθήκες ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στη μεταφορά.

Πώς μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά του περιεχομένου σας Φωτογραφιών iCloud

Για να ξεκινήσετε ένα αίτημα για τη μεταφορά των φωτογραφιών και των βίντεο στις Φωτογραφίες iCloud: 

 1. Συνδεθείτε με το Apple ID σας στη διεύθυνση privacy.apple.com
 2. Επιλέξετε «Transfer a copy of your data» (Μεταφορά αντιγράφου δεδομένων σας). 
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας.

Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google για να ξεκινήσει η μεταφορά. 

Θα λάβετε μια γνωστοποίηση μέσω email για το αίτημα μεταφοράς που υποβάλατε και ένα άλλο email όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά. Αν ακυρώσετε το αίτημα μεταφοράς πριν ολοκληρωθεί και ορισμένες φωτογραφίες ή βίντεο έχουν ήδη μεταφερθεί, θα παραμείνουν στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματός σας στη διεύθυνση privacy.apple.com/account.

Πληροφορίες για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μεταφέρονται

Μεταφέρεται μόνο το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στις Φωτογραφίες* iCloud. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μεταφέρονται είτε στην αρχική μορφή τους είτε σε τυποποιημένες μορφές που μπορούν να ανοιχτούν και να διαβαστούν εύκολα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στη μεταφορά όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο ή οι μορφές που αναμένατε και υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. 

 • Η μεταφορά περιλαμβάνει αντίγραφα φωτογραφιών και βίντεο που αποθηκεύετε στις Φωτογραφίες iCloud, τα οποία συσχετίζονται με το Apple ID σας. Οι μορφές περιλαμβάνουν τα εξής: αρχεία .jpg, .png, .webp, .gif, ορισμένα αρχεία RAW, .αρχεία mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts και .mkv.
 • Μεταφέρεται μόνο η πιο πρόσφατη επεξεργασία της φωτογραφίας και όχι η αρχική έκδοση. Τα διπλότυπα εμφανίζονται ως μία μόνο φωτογραφία. 
 • Όποτε αυτό είναι εφικτό, οι φωτογραφίες μεταφέρονται μαζί με τα άλμπουμ τους. Τα βίντεο μεταφέρονται ξεχωριστά, χωρίς τα άλμπουμ τους. 
 • Μόλις μεταφερθούν στο Google, τα ονόματα αρχείων των άλμπουμ και των βίντεο ξεκινούν με την αναφορά «Αντίγραφο του».
 • Ορισμένοι τύποι περιεχομένου, όπως τα κοινόχρηστα άλμπουμ, τα έξυπνα άλμπουμ, το περιεχόμενο ροής φωτογραφιών, τα Live Photos, ορισμένα μεταδεδομένα και φωτογραφίες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλους φακέλους ή θέσεις, δεν μεταφέρονται καθόλου.

Ο συνολικός χώρος αποθήκευσης του λογαριασμού σας Google ισχύει για περιεχόμενο που μεταφέρεται από τις Φωτογραφίες iCloud στις Φωτογραφίες Google. Οι Φωτογραφίες Google έχουν επίσης ένα όριο 20.000 φωτογραφιών ανά άλμπουμ. Αν μεταφέρετε ένα άλμπουμ με περισσότερες από 20.000 φωτογραφίες, οι επιπλέον φωτογραφίες μεταφέρονται αλλά δεν προστίθενται στο άλμπουμ.

Είναι επίσης πιθανό τα δεδομένα που αναμένατε να μην είναι σε μορφή που μπορεί να μεταφερθεί ή μπορεί να έχουν διατηρηθεί μόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν βρίσκονται πλέον στους διακομιστές μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και τη συνοχή. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας και η ανταπόκρισή μας σε αιτήματα σχετικά με δεδομένα μπορεί να αλλάξουν καθώς αλλάζουν τα μέσα αποθήκευσης και συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Η Apple προσπαθεί να συλλέγει και να αποθηκεύει τον μικρότερο δυνατό όγκο δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Apple.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: