Πιστοποιήσεις, επαληθεύσεις και καθοδήγηση ασφάλειας προϊόντων για το watchOS

Το άρθρο αυτό περιέχει αναφορές σε κύριες πιστοποιήσεις προϊόντων, επαληθεύσεις κρυπτογράφησης και καθοδήγηση ασφάλειας για πλατφόρμες watchOS. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση security-certifications@apple.com.

Επαληθεύσεις μονάδων κρυπτογράφησης

Όλα τα Πιστοποιητικά επαλήθευσης συμμόρφωσης κατά FIPS 140-2 της Apple βρίσκονται στη σελίδα προμηθευτών CMVP. Η Apple συμμετέχει ενεργά στην επαλήθευση των μονάδων CoreCrypto και CoreCrypto Kernel για κάθε κύρια έκδοση του watchOS. Η επαλήθευση μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μια τελική έκδοση κυκλοφορίας της μονάδας και να υποβληθεί επισήμως με τη δημόσια κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος. Τώρα, το CMVP διατηρεί την κατάσταση επαλήθευσης των μονάδων κρυπτογράφησης σε δύο ξεχωριστές λίστες, ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή τους. Οι μονάδες ξεκινούν από τον κατάλογο Implementation Under Test List (Κατάλογος υλοποίησης υπό δοκιμή) και, κατόπιν, καταχωρούνται στον κατάλογο Modules in Process List (Κατάλογος μονάδων σε επεξεργασία).

watchOS 5

Σχετική επαλήθευση (μονάδα σε επεξεργασία)

Άλλα λειτουργικά συστήματα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, τις επαληθεύσεις και την καθοδήγηση ασφάλειας προϊόντων για τα εξής:

Ημερομηνία δημοσίευσης: