Αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο macOS Server 5.7.1

Καθώς οι φιλοξενούμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται ευρέως και η ανάγκη για τη διατήρηση του λογισμικού είναι πιο σημαντική από κάθε άλλη φορά, η Apple προβαίνει σε ορισμένες αλλαγές στο macOS Server. 

Ενημερωθείτε για την τρέχουσα και τη μελλοντική υποστήριξη

Η Apple συνεχίζει να αναπτύσσει και να υποστηρίζει το macOS Server, το οποίο περιλαμβάνει το Open Directory, τη Διαχείριση προφίλ και τη διαχείριση Xsan. Οι πιο δημοφιλείς λειτουργίες διακομιστή –διακομιστής αποθήκευσης περιεχομένου σε cache, διακομιστής κοινής χρήσης αρχείων και διακομιστής Time Machine– παρέχονται σε κάθε εγκατάσταση του macOS High Sierra και νεότερης έκδοσης, ώστε ακόμη περισσότεροι πελάτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις απαραίτητες υπηρεσίες χωρίς χρέωση.

Από το macOS Server 5.7.1 και έπειτα, η Apple δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες ανοιχτού κώδικα όπως τον διακομιστή ημερολογίων, τον διακομιστή επαφών, τον διακομιστή αλληλογραφίας, τον διακομιστή DNS, DHCP, VPN και ιστότοπους με το macOS Server. Οι πελάτες μπορούν να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες απευθείας από παρόχους ανοιχτού κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες του macOS Server μπορούν να εγκαθιστούν τις πιο ασφαλείς και ενημερωμένες υπηρεσίες μόλις καθίστανται διαθέσιμες. 

Η Apple έχει δημοσιεύσει πληροφοριακό υλικό για να βοηθήσει τους πελάτες με αυτήν τη μετάβαση.

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο macOS Server 5.7.1 και νεότερες εκδόσεις

Οι ακόλουθες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και υποστηρίζονται πλήρως στο macOS Server 5.7.1 και νεότερες εκδόσεις:

  • Διαχείριση προφίλ
  • Open Directory
  • Xsan

Υπηρεσίες που μετεγκαθίστανται από το macOS Server στο macOS High Sierra και νεότερες εκδόσεις

Αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται τώρα στο macOS High Sierra και νεότερες εκδόσεις και μπορείτε να τις βρείτε στις επιλογές Προτιμήσεις συστήματος > Κοινή χρήση:

  • Διακομιστής αρχείων
  • Διακομιστής αποθήκευσης περιεχομένου σε cache
  • Διακομιστής Time Machine

Κατάσταση υπηρεσίας

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει την κατάσταση κάθε υπηρεσίας του macOS Server και τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Υπηρεσία Κατάσταση Εναλλακτικές επιλογές
FTP Καταργήθηκε στο Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Καταργήθηκε στο Server 5.4

Έγγραφα iCloud, Apache/WebDAV
DHCP Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 bootpd, ενσωματωμένο στο macOS
DNS Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 OpenVPN, SoftEther VPNWireGuard
Τείχος προστασίας Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 pf firewall (ενσωματωμένο στο macOS)
Διακομιστής αλληλογραφίας Καταργήθηκε στο Server 5.7.1

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Ημερολόγιο Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 MediaWiki, PmWiki, XWiki, Confluence, αρχεία WordPress WMX
Ιστότοποι Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 Apache HTTP Server (ενσωματωμένο στο macOS), Nginx, Lighttpd
Επαφές Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Citadel, Kerio Connect
NetBoot/NetInstall Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (όλα είναι ενσωματωμένα στο macOS), NetSUS, BSDPy
Μηνύματα Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 FreeRadius
Διαχείριση AirPort Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 Βοήθημα AirPort

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: