Πληροφορίες για τις μορφές 4K, HDR και Dolby Vision στο Apple TV 4K

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε το Apple TV 4K για τη βέλτιστη εμπειρία 4K, HDR ή Dolby Vision.

Το Apple TV 4K είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία 4K HDR για να μπορείτε να απολαμβάνετε την τηλεόραση στην υψηλότερη ποιότητα που υπήρξε ποτέ. Το Apple TV 4K υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές προβολής 4K:

 • Τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) 4K: Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που δεν υποστηρίζουν HDR10 ή Dolby Vision. 
 • Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) 4K: Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που υποστηρίζουν HDR για την προβολή βίντεο με μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων και φωτεινότητας.
 • 4K Dolby Vision: Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που υποστηρίζουν Dolby Vision HDR για την προβολή βίντεο με μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων και φωτεινότητας, το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για την τηλεόρασή σας.

Κατά την πρώτη σύνδεση του Apple TV 4K σε μια τηλεόραση 4K με δυνατότητα HDR10 ή Dolby Vision, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εκτελέσετε μια σύντομη δοκιμή προβολής για αυτές τις μορφές. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την εκτέλεση της δοκιμής και επιβεβαιώστε ότι έχετε ευκρινή εικόνα. Αν το Apple TV 4K δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα προβολής Dolby Vision ή HDR10, θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούσε προηγουμένως.

Για να επιβεβαιώσετε ποια λειτουργία βίντεο χρησιμοποιεί το Apple TV 4K, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος. Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα μια μορφή προβολής.

Λήψη της καλύτερης εικόνας

Το Apple TV 4K είναι σχεδιασμένο για να παρέχει την καλύτερη εμπειρία προβολής με βάση τις δυνατότητες της τηλεόρασης 4K που διαθέτετε. Σε ορισμένες καταστάσεις, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα ή να χρειάζεται να ελέγξετε χειροκίνητα τη διαμόρφωσή σας. Μερικά από αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι τα εξής:

 • Η εικόνα της τηλεόρασης είναι σκούρα, το χρώμα είναι υπερβολικά φωτεινό ή παρουσιάζει διακοπές ή αδυναμία προβολής βίντεο.
 • Περιστασιακά στατικές εικόνες, χιόνι ή λάμψεις στην οθόνη.
 • Αδυναμία χρήσης της μορφής HDR ή Dolby Vision σε τηλεόραση που την υποστηρίζει.
 • Προβλήματα ήχου, όπως διακοπές ήχου, θόρυβος ή μη συγχρονισμός ήχου/βίντεο. 

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι το Apple TV έχει την τελευταία έκδοση του tvOS. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDR10 ή Dolby Vision

Για να ρυθμίσει αυτόματα το Apple TV 4K τη μορφή προβολής σε HDR10 ή Dolby Vision, η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα προβολής HDR10 ή Dolby Vision στα 60 Hz (50 Hz στην Ευρώπη). Το Apple TV 4K μπορεί να προβάλλει αυτές τις μορφές στα 30 Hz (25 Hz στην Ευρώπη), αλλά θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την Αντιστοίχιση με το δυναμικό εύρος στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος > Αντιστοίχιση με το περιεχόμενο. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιες μορφές υποστηρίζει η τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για την τηλεόρασή σας.

Χρήση της σωστής εισόδου HDMI και των σωστών ρυθμίσεων

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική είσοδο HDMI στην τηλεόραση για υψηλής ποιότητας βίντεο 4K ή HDR. Για παράδειγμα, ορισμένες τηλεοράσεις υποστηρίζουν HDR μόνο στην είσοδο 2 HDMI ή στην είσοδο 3 HDMI. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για να προσδιορίσετε ποιες είσοδοι υποστηρίζουν 4K και HDR.

Πέρα από τη χρήση της σωστής εισόδου HDMI, ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη μορφή HDR10 ή Dolby Vision στις ρυθμίσεις βίντεο ή HDMI στην τηλεόρασή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρύθμιση ενδέχεται να μην αναφέρεται απευθείας ως HDR10 ή Dolby Vision, αλλά για παράδειγμα ως ρύθμιση βίντεο ή χρώματος «Ακραίο» (Ultra) ή «Βαθύ» (Deep) ή «Βελτιωμένο» (Enhanced).

Ενημέρωση του λογισμικού στην τηλεόραση

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την οθόνη, όπως σκούρο ή υπερβολικά φωτεινό χρώμα, τμηματικές εικόνες ή πρόβλημα συγχρονισμού ήχου/βίντεο, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό. Οι περισσότερες τηλεοράσεις και δέκτες με δυνατότητα 4K μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet για την ενημέρωση του λογισμικού. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού, ανατρέξτε στην ενσωματωμένη βοήθεια για την τηλεόρασή σας, στο εγχειρίδιο χρήστη ή στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Έλεγχος του καλωδίου HDMI

Τα βίντεο 4K, ειδικά τα HDR10 και Dolby Vision, απαιτούν ένα καλώδιο HDMI συμβατό με αυτές τις μορφές. Η Apple συνιστά καλώδια HDMI με την ένδειξη «Συμβατό με Dolby Vision», καθώς αυτά έχουν δοκιμαστεί με το Apple TV 4K και μια μεγάλη γκάμα τηλεοράσεων. Ένα παράδειγμα τέτοιου καλωδίου είναι το καλώδιο HDMI πολύ υψηλής ταχύτητας Belkin.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το καλώδιο HDMI, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα στο Apple TV που αναφέρει ότι το καλώδιο HDMI ενδεχομένως δυσκολεύεται να διατηρήσει σταθερή σύνδεση. Για να ελέγξετε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος και επιλέξτε «Έλεγχος σύνδεσης HDMI» για να εκτελέσετε μια δοκιμή 2 λεπτών.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI φέρει τη σήμανση «Συμβατό με Dolby Vision».

Έλεγχος άλλων στοιχείων

Αν χρησιμοποιείτε άλλα στοιχεία, όπως δέκτη ήχου και βίντεο, διακόπτη HDMI ή μπάρα ήχου, συνδέστε προσωρινά το Apple TV 4K απευθείας στην τηλεόραση. Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται κατά την απευθείας σύνδεση στην τηλεόραση, ελέγξτε τα εξής:

Δέκτης ή μπάρα ήχου

Αν χρησιμοποιείτε δέκτη ήχου και βίντεο ή μπάρα ήχου, θα πρέπει να ελέγξετε τις δυνατότητες της συσκευής, τις συνδέσεις, τις ρυθμίσεις, καθώς και τα εξής:

 • Επιβεβαιώστε ότι ο δέκτης έχει τη δυνατότητα προβολής βίντεο 4K και υψηλότερης ποιότητας και ότι χρησιμοποιείτε εισόδους HDMI που υποστηρίζουν σήματα 4K και HDMI 2.0/HDCP 2.2.
 • Οι δέκτες που υποστηρίζουν HDR10 ή Dolby Vision συχνά απαιτούν ενημέρωση υλικολογισμικού για την προσθήκη αυτής της υποστήριξης.
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις βίντεο και HDMI στον δέκτη μετά την ενημέρωση, διότι ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το βελτιωμένο HDMI στις ρυθμίσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια HDMI που συνδέουν το Apple TV 4K στην τηλεόρασή σας και τον δέκτη είναι συμβατά με βίντεο 4K και HDR.

Άλλα αξεσουάρ HDMI

Τα κουτιά διακοπτών HDMI, οι διαχωριστές HDMI ή άλλα αξεσουάρ που συνδέουν το Apple TV 4K στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να παρουσιάζουν παρεμβολές με το σήμα HDMI. Αν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα αφού τα αφαιρέσετε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να προσδιορίσετε αν υποστηρίζουν βίντεο 4K και HDR.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν το Apple TV 4K εμφανίζει μόνο μια μαύρη οθόνη ή εμφανίζει για λίγο ένα λογότυπο της Apple πριν μεταβεί σε μαύρη οθόνη, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Για όλα τα άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: