Απενεργοποίηση ή διαγραφή χρηστών από το Apple School Manager

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε ή να διαγράφετε χρήστες, όπως υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου, υπεύθυνους διαχείρισης ιδρύματος και διαχειριστές, από το Apple School Manager του οργανισμού σας.

Όταν διαγράφετε έναν χρήστη από το Apple School Manager, δεν θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του από καμία συσκευή. Δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε τα συσχετιζόμενα δεδομένα μετά τη διαγραφή του λογαριασμού. Επίσης, δεν μπορείτε να διαγράψετε χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει αγορές ή έχουν πιστωτικό υπόλοιπο. Αν στον λογαριασμό χρήστη που θέλετε να διαγράψετε υπάρχουν αγορές ή πιστωτικό υπόλοιπο, φροντίστε να ξοδέψετε όλο το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού και να μεταφέρετε όλες τις αγορές σε μια τοποθεσία.

Όταν απενεργοποιείτε έναν χρήστη, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το διαχειριζόμενο Apple ID του. Όταν αφαιρείτε έναν χρήστη με το εργαλείο SIS ή μέσω SFTP, ο λογαριασμός του απενεργοποιείται. Ένας λογαριασμός διαγράφεται 120 ημέρες μετά την απενεργοποίησή του αρκεί να μην υπάρχουν αγορές ή πιστωτικό υπόλοιπο σε αυτόν.

Αν θέλετε να διαγράψετε έναν λογαριασμό αμέσως, πρέπει να συνδεθείτε στο Apple School Manager και να διαγράψετε τον χρήστη με χειροκίνητo τρόπο. Μόνο διαχειριστές, υπεύθυνοι διαχείρισης ιδρύματος, υπεύθυνοι διαχείρισης ατόμων και προϊστάμενοι μπορούν να διαγράφουν χρήστες από προεπιλογή. Αν είστε διαχειριστής, υπεύθυνος διαχείρισης ιδρύματος, υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων ή προϊστάμενος και δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν χρήστη, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχειριστή του Apple School Manager στον οργανισμό σας. 

Απενεργοποίηση ενός λογαριασμού μέσω Apple School Manager

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί».
 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
 3. Αν απενεργοποιείτε μόνο έναν λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση λογαριασμού».
  Αν επιλέξατε πολλούς λογαριασμούς, επιλέξτε Αλλαγή > Απενεργοποίηση. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 4. Επιλέξτε «Τέλος».

Διαγραφή ενός λογαριασμού μέσω του Apple School Manager

Αφού απενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί».
 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Αν διαγράφετε μόνο έναν λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή».
  Αν επιλέξατε πολλούς λογαριασμούς, επιλέξτε Αλλαγή > Διαγραφή. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 
 4. Επιλέξτε «Τέλος».

Ημερομηνία δημοσίευσης: