Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 10.3.2

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 10.3.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κλειδί PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iOS 10.3.2

Κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου 2017

AVEVideoEncoder

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-6989: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6994: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6995: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6996: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6997: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6998: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

CVE-2017-6999: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 17 Μαΐου 2017

CoreAudio

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επικύρωσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-2502: Yangkang (@dnpushme) από την ομάδα του Qihoo360 Qex

CoreFoundation

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση κακόβουλων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2522: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Μαΐου 2017

CoreText

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου ενδέχεται να οδηγήσει σε τερματισμό της εφαρμογής

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης.

CVE-2017-7003: Jake Davis του SPYSCAPE (@DoubleJake), João Henrique Neves και Stephen Goldberg του Salesforce

Η καταχώριση προστέθηκε στις 7 Ιουνίου 2017

Υποδομή

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση κακόβουλων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2523: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Μαΐου 2017

iBooks

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα κακόβουλο βιβλίο ενδέχεται να ανοίξει αυθαίρετους ιστότοπους χωρίς την άδεια του χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα χειρισμού διευθύνσεων URL αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2497: Jun Kokatsu (@shhnjk)

iBooks

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια ρίζας

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα στη λογική επικύρωσης διαδρομών για τους συμβολικούς συνδέσμους. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης διαδρομών.

CVE-2017-6981: evi1m0 του YSRC (sec.ly.com)

IOSurface

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2017-6979: Adam Donenfeld (@doadam) από την ομάδα του Zimperium zLabs

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 17 Μαΐου 2017

JavaScriptCore

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-7005: lokihardt του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 9 Ιουνίου 2017

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο κλείδωμα.

CVE-2017-2501: Ian Beer του Google Project Zero

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επικύρωσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2017-2507: Ian Beer του Google Project Zero

CVE-2017-6987: Patrick Wardle του Synack

Γνωστοποιήσεις

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-6982: Vincent Desmurs (vincedes3), Sem Voigtlander (OxFEEDFACE) και Joseph Shenton του CoffeeBreakers

Safari

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας από την εφαρμογή

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα στο μενού ιστορικού του Safari αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης μνήμης.

CVE-2017-2495: Tubasa Iinuma (@llamakko_cafe) του Gehirn Inc.

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ενημέρωση στην πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης πιστοποιητικών στον χειρισμό των μη αξιόπιστων πιστοποιητικών. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού της αποδοχής αξιοπιστίας από το χρήστη.

CVE-2017-2498: Andrew Jerman

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια τοπική εφαρμογή ενδέχεται να αποστείλει προνομιακά μηνύματα XPC χωρίς δικαιώματα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους συνέπειας.

CVE-2017-7004: Ian Beer του Google Project Zero

Η καταχώριση προστέθηκε στις 8 Ιουνίου 2017

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα κακόβουλο ερώτημα SQL μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου "use after free" αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης μνήμης.

CVE-2017-2513: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα κακόβουλο ερώτημα SQL μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-2518: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2017-2520: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα κακόβουλο ερώτημα SQL μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2519: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

SQLite

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένη επικύρωση εισόδου.

CVE-2017-6983: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-6991: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7000: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7001: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-7002: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 24 Μαΐου 2017

TextInput

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση κακόβουλων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2524: Ian Beer του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2496: Apple

CVE-2017-2505: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2506: Zheng Huang του Baidu Security Lab σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2514: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2515: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2521: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2525: Kai Kang (4B5F5F4B) του Tencent Xuanwu Lab (tencent.com) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2526: Kai Kang (4B5F5F4B) του Tencent Xuanwu Lab (tencent.com) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2530: Wei Yuan του Baidu Security Lab, Zheng Huang του Baidu Security Lab σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2531: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2538: Richard Zhu (fluorescence) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2539: Richard Zhu (fluorescence) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2544: 360 Security (@mj0011sec) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-2547: lokihardt του Google Project Zero, Team Sniper (Keen Lab και PC Mgr) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2017-6980: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-6984: lokihardt του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 20 Ιουνίου 2017

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στο χειρισμό των εντολών του προγράμματος επεξεργασίας WebKit. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2504: lokihardt του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό των κόμβων κοντέινερ WebKit. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2508: lokihardt του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό των συμβάντων εμφάνισης σελίδας. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2510: lokihardt του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό των προσωρινά αποθηκευμένων πλαισίων WebKit. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2528: lokihardt του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-2536: Samuel Groß και Niklas Baumstark σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στη φόρτωση πλαισίων. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2017-2549: lokihardt του Google Project Zero

WebKit Web Inspector

Διατίθεται για: iPhone 5 και νεότερα μοντέλα, iPad 4ης γενιάς και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει κώδικα χωρίς υπογραφή

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2017-2499: George Dan (@theninjaprawn)

Επιπλέον αναγνώριση

Πυρήνας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Orr A. από την Aleph Research, HCL Technologies για τη βοήθειά του.

Safari

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Flyin9_L (ZhenHui Lee) (@ACITSEC) για τη βοήθειά της.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: