Διαγραφή εφαρμογών από iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να διαγράφετε εφαρμογές τρίτων παρόχων που έχετε εγκαταστήσει στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

iPhone που εμφανίζει την οθόνη «Διαγραφή εφαρμογής»

Διαγραφή εφαρμογής

  1. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή.
  2. Πατήστε «Αφαίρεση εφαρμογής» εικονίδιο Αφαίρεσης εφαρμογής.
  3. Πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής» και στη συνέχεια «Διαγραφή» για επιβεβαίωση.

Με το iOS 14, διατίθενται νέοι τρόποι εύρεσης και οργάνωσης των εφαρμογών στο iPhone σας. Αντί να αφαιρέσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να αποκρύψετε σελίδες στην οθόνη Αφετηρίας σας και να μετακινήσετε ορισμένες εφαρμογές έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης εφαρμογών και την προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας σας.

Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν θα ακυρωθούν αυτόματα τυχόν συνδρομές εντός της εφαρμογής που ενδεχομένως έχετε πραγματοποιήσει. Κατά τη διαγραφή μιας εφαρμογής, μπορείτε να δείτε μια επιλογή «Ακύρωση συνδρομών». Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τις συνδρομές σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: