Χρήση της λειτουργίας Night Shift σε iPhone, iPad και iPod touch

Η λειτουργία Night Shift προσαρμόζει αυτόματα τα χρώματα της οθόνης σας προς το θερμότερο άκρο του φάσματος, ώστε να μην κουράζονται τόσο τα μάτια σας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Night Shift

Η λειτουργία Night Shift1 χρησιμοποιεί το ρολόι και τον γεωεντοπισμό της συσκευής, για να προσδιορίσει πότε δύει ο ήλιος στην τοποθεσία σας. Κατόπιν, αλλάζει αυτόματα τα χρώματα της οθόνης σας σε θερμότερα. Το πρωί, επαναφέρει την οθόνη στις κανονικές της ρυθμίσεις.

 

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Night Shift

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Night Shift:

  • Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε σταθερά το εικονίδιο του χειριστηρίου Φωτεινότητας και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο Φωτεινότητας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Night Shift.
  • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα > Night Shift.2 Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα για την αυτόματα ενεργοποίηση της λειτουργίας Night Shift και την προσαρμογή της έντασης των χρωμάτων.

Από προεπιλογή, η λειτουργία Night Shift είναι ενεργή από τη δύση έως την ανατολή του ήλιου.

Μάθετε περισσότερα

  1. Η λειτουργία Night Shift είναι διαθέσιμη σε iPhone 5s ή νεότερα μοντέλα, iPad Pro, iPad (5ης γενιάς και νεότερα μοντέλα), iPad Air ή νεότερα μοντέλα, iPad mini 2 ή νεότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς και νεότερα μοντέλα).
  2. Ορισμένες ρυθμίσεις προσβασιμότητας οθόνης, όπως η Αναστροφή χρωμάτων, η Κλίμακα του γκρι και η Αύξηση αντίθεσης, ενδέχεται να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία Night Shift ή την οθόνη True Tone.
Ημερομηνία δημοσίευσης: