Πληροφορίες για τις συνδρομές και το απόρρητο

  

Όταν αγοράζετε μια συνδρομή από έναν τρίτο προγραμματιστή εντός του App Store ή μια συνδρομή σε μια μεμονωμένη έκδοση εντός του Apple News, η Apple δημιουργεί ένα αναγνωριστικό συνδρομητή που είναι μοναδικό για εσάς και τον προγραμματιστή ή τον εκδότη. Χρησιμοποιούμε το αναγνωριστικό συνδρομητή για να παρέχουμε στον προγραμματιστή ή τον εκδότη αναφορές που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που αγοράσατε και τη χώρα ή την περιοχή κατοικίας σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στους προγραμματιστές, ώστε να μπορούν να κατανοούν την απόδοση των συνδρομών τους.

Αν ακυρώσετε όλες τις συνδρομές σας από έναν συγκεκριμένο προγραμματιστή ή εκδότη και δεν εγγραφείτε εκ νέου, θα γίνει επαναφορά του αναγνωριστικού συνδρομητή μετά από 180 ημέρες.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: