Διαμορφώστε το Ιατρικό ID σας στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας

Το Ιατρικό ID βοηθά τους παρόχους πρώτων βοηθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές ιατρικές πληροφορίες σας από την οθόνη κλειδώματος, χωρίς να χρειάζονται το συνθηματικό σας. Μπορούν να δουν πληροφορίες, π.χ. για αλλεργίες και ιατρικές παθήσεις, καθώς και τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Διαμόρφωση Ιατρικού ID

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID».
 2. Πατήστε «Αλλαγές». Αν σας ζητηθεί, πατήστε «Επεξεργασία Ιατρικού ID».
 3. Για να καταστήσετε το Ιατρικό ID σας διαθέσιμο από την οθόνη κλειδώματος στο iPhone, ενεργοποιήστε την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος». Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχονται πληροφορίες στα άτομα που θα θέλουν να σας βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 4. Εισαγάγετε ιατρικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία γέννησης, το ύψος και την ομάδα αίματός σας.
 5. Πατήστε «Τέλος».
  Το Ιατρικό ID του Derek Parker που εμφανίζει προσωπικές πληροφορίες.

Επεξεργασία επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID». 
 2. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 3. Για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκης κάτω από τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 4. Για να αφαιρέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πατήστε το εικονίδιο Αφαίρεσης δίπλα στην επαφή και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 5. Πατήστε «Τέλος».

Εγγραφή για δωρεά οργάνων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητής οργάνων.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID».
 2. Στην ενότητα «Δωρεά οργάνων», πατήστε «Εγγραφή στο Donate Life».
  Οθόνη «Δωρεά οργάνων» από την εφαρμογή Υγεία.
 3. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και κατόπιν πατήστε «Συνέχεια».
 4. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας και έπειτα πατήστε «Ολοκλήρωση εγγραφής στο Donate Life».
 5. Πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας στο Donate Life ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID».
 2. Πατήστε «Αλλαγές» και κατόπιν πατήστε «Επεξεργασία δωρεάς οργάνων».
 3. Ενημερώστε τις πληροφορίες σας. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας, πατήστε «Επιθυμώ αφαίρεση».
 4. Πατήστε «Ενημέρωση».

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Donate Life America, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού.

Ανακαλύψτε περισσότερες λειτουργίες της εφαρμογής Υγεία

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: