Διαμορφώστε το Ιατρικό ID σας στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας

Το Ιατρικό ID βοηθά τους παρόχους πρώτων βοηθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές ιατρικές πληροφορίες σας από την οθόνη κλειδώματος, χωρίς να χρειάζονται το συνθηματικό σας. Μπορούν να δουν πληροφορίες, π.χ. για αλλεργίες και ιατρικές παθήσεις, καθώς και τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Πώς να διαμορφώσετε το Ιατρικό ID σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Ιατρικό ID».
 4. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 5. Για να καταστήσετε το Ιατρικό ID σας διαθέσιμο από την οθόνη κλειδώματος στο iPhone, ενεργοποιήστε την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος». Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχονται πληροφορίες στα άτομα που θα θέλουν να σας βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 6. Καταχωρίστε ιατρικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία γέννησής σας, τυχόν αλλεργίες και την ομάδα αίματός σας.
 7. Πατήστε «Τέλος».

Πώς να επεξεργαστείτε επαφές έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Ιατρικό ID».
 4. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 5. Πατήστε το κουμπί Συν  δίπλα στην επιλογή «Προσθήκη επαφής έκτακτης ανάγκης». Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 6. Για να αφαιρέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, πατήστε το κουμπί Διαγραφής  δίπλα στην επαφή και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 7. Πατήστε «Τέλος».


Πώς να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητής οργάνων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να εγγραφείτε για να γίνετε δωρητής οργάνων.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Δωρεά οργάνων».
 4. Πατήστε «Εγγραφή στο Donate Life».
 5. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και κατόπιν πατήστε «Συνέχεια».
 6. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας και έπειτα πατήστε «Ολοκλήρωση εγγραφής στο Donate Life».
 7. Πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας στο Donate Life ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη».
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Δωρεά οργάνων».
 4. Πατήστε «Επεξεργασία εγγραφής δωρητή».
 5. Ενημερώστε τις πληροφορίες σας. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας, πατήστε «Επιθυμώ αφαίρεση».
 6. Πατήστε «Ενημέρωση».

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Donate Life America, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του οργανισμού.

Ανακαλύψτε περισσότερες λειτουργίες της εφαρμογής Υγεία

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: