Κοινή χρήση των σημειώσεών σας στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac

Με την εφαρμογή Σημειώσεις στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac μπορείτε να προσκαλείτε άτομα για συνεργασία στις σημειώσεις και τους φακέλους iCloud. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνεργαστείτε σε έργα, στον σχεδιασμό ενός ταξιδιού, στη δημιουργία μιας λίστας σουπερμάρκετ και σε πολλά άλλα.

Σχετικά με την κοινή χρήση των σημειώσεων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα άτομο σε οποιαδήποτε σημείωση iCloud ή σε έναν ολόκληρο φάκελο με σημειώσεις στη συσκευή σας. Έπειτα, εκείνο μπορεί να επεξεργαστεί τις σημειώσεις και να δει τις πιο πρόσφατες αλλαγές που κάνατε εσείς. Αν είστε ο κάτοχος μιας σημείωσης, μπορείτε να αφαιρέσετε συνεργάτες από τις σημειώσεις και τους φακέλους σας όποτε θέλετε.

Εφόσον η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, το iCloud θα διατηρεί τις σημειώσεις και τους φακέλους σας ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές. Έτσι, όταν σβήνετε ένα στοιχείο από τη λίστα υποχρεώσεών σας, επεξεργάζεστε ένα σκίτσο ή προσθέτετε ένα συνημμένο, κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στην κοινόχρηστη σημείωση ή στον κοινόχρηστο φάκελο θα βλέπει την πιο πρόσφατη έκδοση.

Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σημειώσεων που προστατεύονται με συνθηματικό. Αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σημείωσης που προστατεύεται με συνθηματικό, πατήστε το  στη συσκευή iOS ή το  στον Mac και επιλέξτε «Αφαίρεση κλειδώματος».

Πριν ξεκινήσετε

 1. Ενημερώστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS και τον Mac στην πιο πρόσφατη έκδοση του macOS.
 2. Διαμορφώστε το iCloud σε όλες τις συσκευές σας.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας.
 4. Αναβαθμίστε τις σημειώσεις σας για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. Επίσης, όλα τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση θα πρέπει να ενημερώσουν τη συσκευή τους και τις Σημειώσεις. Αν έχετε σχέδια σε οποιαδήποτε από τις σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ενημερωθεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.


Προσθήκη ατόμων σε μια σημείωση

Προσκαλέστε κάποιον να συνεργαστεί μαζί σας σε μια σημείωση μέσω του Mail ή των Μηνυμάτων. Ή αντιγράψτε έναν σύνδεσμο σε μια σημείωση και στείλτε τον σε αυτό το άτομο με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Ανοίξτε τη σημείωση iCloud που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης συνεργατών .
 3. Επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε την πρόσκλησή σας. Έπειτα, επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 4. Σε ένα iPhone, ένα iPad ή ένα iPod touch, η σημείωση θα αποστέλλεται αυτόματα βάσει του τρόπου με τον οποίο κάνετε κοινή χρήση της. Αν χρησιμοποιείτε έναν Mac, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση».

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα άτομα σε μια κοινόχρηστη σημείωση, ανοίξτε τη σημείωση iCloud, πατήστε το κουμπί προσθήκης συνεργατών και, έπειτα, πατήστε «Προσθήκη ατόμων» και ακολουθήστε τα βήματα 3-4. 

Θέλετε να γνωρίζετε αν κάνετε ήδη κοινή χρήση μιας σημείωσης; Αναζητήστε το εικονίδιο  στο επάνω μέρος της σημείωσής σας ή το εικονίδιο  στη λίστα σημειώσεων. Θέλετε να στείλετε τη σημείωσή σας σε κάποιο άτομο, αλλά δεν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί του; Πατήστε το  στο επάνω μέρος της σημείωσης και, κατόπιν, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της.

Προσθήκη ατόμων σε έναν φάκελο

 1. Μεταβείτε στη λίστα Φακέλων σας. 
 2. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από τον φάκελο τον οποίον θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.Σε Mac, επιλέξτε τον φάκελο.
 3. Πατήστε . Σε Mac, ορίστε την επιλογή Φακέλου στο μενού που εμφανίζεται.
 4. Προσθέστε τα άτομα με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου σας. Έπειτα, επιλέξτε πώς θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της πρόσκλησής σας. Σε ένα iPhone, ένα iPad ή ένα iPod touch, η σημείωση θα αποστέλλεται αυτόματα βάσει του τρόπου με τον οποίο κάνετε κοινή χρήση της. Αν χρησιμοποιείτε έναν Mac, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση».

Χρειάζεστε iOS 13 ή iPadOS για κοινή χρήση ενός φακέλου ή αποδοχή μιας πρόσκλησης για συνεργασία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο.

Διαχείριση του τρόπου κοινής χρήσης

Ως δημιουργός μιας κοινόχρηστης σημείωσης, εσείς ελέγχετε την πρόσβαση για το ποιος μπορεί να κάνει αλλαγές. Από τη σημείωση, απλώς πατήστε ή κάντε κλικ στο  για να δείτε με ποιους έχετε κάνει κοινή χρήση της σημείωσης. Έπειτα, πατήστε ή κάντε κλικ στις «Επιλογές κοινής χρήσης» και ορίστε την επιλογή που θέλετε, όπως «Μπορεί να κάνει αλλαγές» ή «Προβολή μόνο».

Αν δείτε την ένδειξη «Προσκλήθηκε» κάτω από το όνομα ενός ατόμου, τότε αυτό το άτομο δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόσκλησή σας. Όποιος έχει πρόσβαση σε μια κοινόχρηστη σημείωση μπορεί να προσθέσει συνημμένα, να δημιουργήσει λίστες ελέγχου, να σκιτσάρει ένα σχέδιο και πολλά άλλα. Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί κείμενο, εκτός κι αν έχετε ορίσει τη ρύθμιση «Προβολή μόνο» για αυτό το άτομο. Όταν μια κοινόχρηστη σημείωση ενημερώνεται, το κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στη σημείωση θα λάβει μια ειδοποίηση ότι έγινε μια ενημέρωση. Για να αποκρύψετε αυτές τις ειδοποιήσεις, από τη σημείωση, πατήστε  και ενεργοποιήστε την επιλογή «Απόκρυψη ειδοποιήσεων».

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Επισήμανση αλλαγών», μεταβείτε στη σημείωση, πατήστε  και, έπειτα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα επισημανθούν όλες οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή οι συνεργάτες σας στη σημείωση.

Χρειάζεστε iOS 13 ή iPadOS για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες των Σημειώσεων, όπως «Προβολή μόνο» και «Επισήμανση αλλαγών».

Αφαίρεση ατόμων από κοινόχρηστες σημειώσεις

Για να αφαιρέσετε ένα άτομο από μια κοινόχρηστη σημείωση:

 1. Ανοίξτε το .
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στο «Αφαίρεση πρόσβασης».

Για να αφαιρέσετε όλα τα άτομα από μια κοινόχρηστη σημείωση: 

 1. Ανοίξτε το .
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στη «Διακοπή κοινής χρήσης».
 3. Επιλέξτε «OK».

Όταν διακόψετε την κοινή χρήση μιας σημείωσης με άλλα άτομα, η σημείωση θα διαγραφεί αυτόματα από τη συσκευή τους.

Διαγραφή κοινόχρηστης σημείωσης

Ως δημιουργός μιας κοινόχρηστης σημείωσης μπορείτε να την διαγράψετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να διαγράψετε κοινόχρηστες σημειώσεις με τον ίδιο τρόπο που διαγράφετε τις άλλες σημειώσεις. Απλώς πατήστε το κουμπί κάδου  και η σημείωση θα μετακινηθεί στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές» σε όλες τις συσκευές σας. Θα παραμείνει στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές» για διάστημα 30 ημερών. Η σημείωση θα καταργηθεί εντελώς από τη συσκευή των ατόμων με τα οποία κάνετε κοινή χρήση της.

Αν διαγράψετε κατά λάθος μια σημείωση της οποίας κάποιο άλλο άτομο έκανε κοινή χρήση με εσάς, μπορείτε να αποδεχτείτε ξανά το αρχείο Σημειώσεων από την αρχική πρόσκληση. Όταν αποδέχεστε ξανά μια σημείωση, θα περιέχει όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτήν τη σημείωση μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν ο δημιουργός διέκοψε την κοινή χρήση της σημείωσης, δεν θα μπορείτε να την αποδεχτείτε. Αν δεν έχετε την αρχική πρόσκληση, ζητήστε από τον δημιουργό να τη θέσει ξανά κοινή χρήση ή ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές».

Κάντε περισσότερα με τις Σημειώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: