Κλείδωμα σημειώσεων στο iPhone, το iPad, το iPod touch και τον Mac

Μπορείτε να διατηρείτε ασφαλείς τις σημειώσεις που περιέχουν τα πιο προσωπικά δεδομένα σας, όπως οικονομικά στοιχεία, ιατρικές πληροφορίες ή στοιχεία σύνδεσης σε ιστότοπους, με ένα συνθηματικό, το δαχτυλικό σας αποτύπωμα ή ακόμα και το πρόσωπό σας.

Mac, iPad και iPhone που εμφανίζουν μια σημείωση καλοκαιρινών διακοπών

Η εφαρμογή Σημειώσεις σάς δίνει τη δυνατότητα να κλειδώνετε οποιαδήποτε σημείωση θέλετε να διατηρήσετε απόρρητη από άλλα άτομα τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας. Οι Σημειώσεις χρησιμοποιούν ένα συνθηματικό για όλες τις σημειώσεις που θέλετε να προστατέψετε σε όλες τις συσκευές σας. Επιπλέον, αν έχετε iPhone, iPad ή Mac* με Touch ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα, για να ανοίξετε τις σημειώσεις που έχετε κλειδώσει. Με το iPhone X, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Face ID.

Δεν μπορείτε να κλειδώσετε σημειώσεις αν έχετε συνδεθεί στο iCloud με ένα διαχειριζόμενο Apple ID.

Πριν ξεκινήσετε


Ορισμός συνθηματικού για σημειώσεις

Για να κλειδώσετε τις σημειώσεις σας, δημιουργήστε ένα συνθηματικό που μπορείτε να απομνημονεύσετε εύκολα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει μια υπόδειξη συνθηματικού. Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, η Apple δεν μπορεί να σας βοηθήσει να το επαναφέρετε.

Αν έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας στο iCloud σε περισσότερες από μία συσκευές Apple, θα χρησιμοποιείτε το ίδιο συνθηματικό σημειώσεων για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε όλες τις σημειώσεις σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας ή απευθείας στην εφαρμογή Σημειώσεις. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Χρήση Touch ID» ή «Χρήση Face ID», ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα ή το πρόσωπό σας για να ξεκλειδώνετε τις προστατευμένες σημειώσεις σας.

Δημιουργία συνθηματικού στις Ρυθμίσεις

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις.
 2. Πατήστε «Συνθηματικό».
 3. Εισαγάγετε ένα συνθηματικό και κατόπιν ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Δημιουργία συνθηματικού στις Σημειώσεις

 1. Ανοίξτε μια σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Κοινής χρήσης > Κλείδωμα σημείωσης.
 3. Εισαγάγετε ένα συνθηματικό και κατόπιν ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού.
 4. Πατήστε «Τέλος».

 

Αφού κλειδώσετε μια σημείωση, αυτή θα προστατεύεται αυτόματα με το συνθηματικό σας σε όλες τις συσκευές σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID ή το Face ID για να ξεκλειδώσετε σημειώσεις, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό σας και κατόπιν να ενεργοποιήσετε το Touch ID ή το Face ID στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Στον Mac

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό στον Mac απευθείας στην εφαρμογή Σημειώσεις. Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στις επιλογές Σημειώσεις > Καθορισμός συνθηματικού. Εισαγάγετε ένα συνθηματικό και κατόπιν ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού και κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».


Χρήση προστασίας συνθηματικού στις Σημειώσεις

Ανεξάρτητα από το αν η σημείωσή σας περιέχει εικόνα, σκίτσο, χάρτη, σαρωμένο έγγραφο ή μια λίστα σημαντικών πληροφοριών, είναι απλό να τη διατηρήσετε ασφαλή με χρήση προστασίας συνθηματικού. Και όταν χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις ασφαλείς σημειώσεις σας, μπορείτε να δείτε ποιες σημειώσεις είναι κλειδωμένες απευθείας από τη λίστα Σημειώσεων. Απλώς αναζητήστε το εικονίδιο  δίπλα στη σημείωση. Μέχρι να εισαγάγετε το συνθηματικό ή να χρησιμοποιήσετε το Touch ID ή το Face ID, θα βλέπετε μόνο τον τίτλο και την πιο πρόσφατη ημερομηνία επεξεργασίας.

 

iPhone που εμφανίζει μια σημείωση καλοκαιρινών διακοπών με την επιλογή AirDrop

Κλείδωμα σημείωσης

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Κοινής χρήσης .
 3. Επιλέξτε «Κλείδωμα σημείωσης».

Αφού κλειδώσετε τη σημείωσή σας, θα παραμείνει ανοιχτή και θα βλέπετε το εικονίδιο μη κλειδωμένων σημειώσεων στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αποκρύψετε το περιεχόμενο της σημείωσης πατώντας το .

Στον Mac:

 1. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.
 2. Κάντε κλικ στο .
 3. Επιλέξτε «Κλείδωμα σημείωσης».

iPhone που εμφανίζει μια προτροπή εισαγωγής συνθηματικού για την επιλογή «Προβολή σημείωσης»

Άνοιγμα κλειδωμένης σημείωσης

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε την κλειδωμένη σημείωση.
 2. Πατήστε «Προβολή σημείωσης».
 3. Χρησιμοποιήστε το Touch ID ή εισαγάγετε το συνθηματικό σας.

Στον Mac και στο iCloud.com:

 1. Κάντε κλικ στην κλειδωμένη σημείωση.
 2. Χρησιμοποιήστε το Touch ID ή εισαγάγετε το συνθηματικό σας.

Οι κλειδωμένες σημειώσεις σας παραμένουν ανοιχτές για αρκετά λεπτά, διευκολύνοντάς σας να μεταβείτε σε μια άλλη σημείωση, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πληροφορίες από άλλες εφαρμογές και πολλά περισσότερα. Αν κλείσετε την εφαρμογή Σημειώσεις ή η συσκευή σας μεταβεί σε κατάσταση ύπνου, η σημείωση θα κλειδωθεί πάλι.

iPhone που εμφανίζει μια σημείωση καλοκαιρινών διακοπών με προτροπή χρήσης του AirDrop

Αφαίρεση κλειδώματος

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε την κλειδωμένη σημείωση.
 2. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας ή χρησιμοποιήστε το Touch ID ή το Face ID.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Κοινής χρήσης.   
 4. Επιλέξτε «Αφαίρεση κλειδώματος».

Στον Mac:

 1. Κάντε κλικ στην κλειδωμένη σημείωση.
 2. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας ή χρησιμοποιήστε το Touch ID.
 3. Κάντε κλικ στο .   
 4. Επιλέξτε «Αφαίρεση κλειδώματος».

Αν αφαιρέσετε το κλείδωμα από μια σημείωση, αυτό θα αφαιρεθεί σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις μόνο στη συσκευή σας και στο iCloud. Δεν μπορείτε να κλειδώσετε σημειώσεις που περιέχουν αρχεία PDF, ήχου και βίντεο, έγγραφα των εφαρμογών Keynote, Pages και Numbers ή σημειώσεις που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IMAP για συγχρονισμό (όπως αρχεία του Yahoo!, Gmail και Hotmail). Επίσης, δεν μπορείτε να ορίσετε προστασία συνθηματικού σε σημειώσεις των οποίων κάνετε κοινή χρήση με κάποιο άλλο άτομο. Αν θέλετε να σταματήσετε την κοινή χρήση μιας σημείωσης, ανοίξτε το  και στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Διακοπή κοινής χρήσης».


Αλλαγή συνθηματικού

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις > Συνθηματικό.
 2. Πατήστε «Αλλαγή συνθηματικού».
 3. Εισαγάγετε το παλιό σας συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και μια υπόδειξη συνθηματικού.

Στον Mac:

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Σημειώσεις > Προτιμήσεις > Αλλαγή συνθηματικού.
 3. Εισαγάγετε το παλιό σας συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και μια υπόδειξη συνθηματικού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή συνθηματικού».


Αν ξεχάσατε το συνθηματικό σας για τις σημειώσεις

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε μια σημείωση μόνο με εισαγωγή του συνθηματικού με το οποίο την κλειδώσατε. Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, η Apple δεν θα μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας.

Μπορείτε να επαναφέρετε το συνθηματικό σας, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παλιές σημειώσεις σας. Αυτή η ενέργεια θα σας δώσει, ωστόσο, τη δυνατότητα να προστατέψετε με συνθηματικό τις σημειώσεις που θα δημιουργήσετε από αυτήν τη χρονική στιγμή με το νέο συνθηματικό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ύπαρξη πολλών σημειώσεων με διαφορετικά συνθηματικά.

Αν έχετε πολλά συνθηματικά, δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε ποιο συνθηματικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν κοιτάζετε τις σημειώσεις σας στη λίστα Σημειώσεων. Αν δοκιμάσετε να ανοίξετε μια σημείωση που κλειδώσατε με το παλιό συνθηματικό σας, αλλά εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό σας, θα δείτε μια ειδοποίηση που θα αναφέρει ότι έχετε εισαγάγει λανθασμένο συνθηματικό μαζί με μια υπόδειξη για το παλιό σας συνθηματικό. Αν, στη συνέχεια, εισαγάγετε το σωστό παλιό συνθηματικό σας, θα έχετε την επιλογή να ενημερώσετε το συνθηματικό αυτής της σημείωσης με το τρέχον συνθηματικό σας.


Επαναφορά του συνθηματικού για τις σημειώσεις

Αν επαναφέρετε το συνθηματικό για τις Σημειώσεις, δεν θα διαγραφεί ούτε θα αλλάξει το συνθηματικό των σημειώσεών σας που είναι ήδη κλειδωμένες. Αν έχετε μια σημείωση που χρησιμοποιεί ένα παλιό συνθηματικό, μπορείτε να την ενημερώσετε με το νέο συνθηματικό εισάγοντας το παλιό συνθηματικό, καταργώντας το και εφαρμόζοντας το νέο συνθηματικό σας στη σημείωση.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις > Συνθηματικό.
 2. Πατήστε «Επαναφορά συνθηματικού».
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας.
 4. Πατήστε ξανά «Επαναφορά συνθηματικού».
 5. Εισαγάγετε το νέο σας συνθηματικό και την υπόδειξη συνθηματικού.

Στον Mac:

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις.
 2. Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στις επιλογές Σημειώσεις > Προτιμήσεις > Επαναφορά συνθηματικού > OK.
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά συνθηματικού».
 5. Εισαγάγετε το νέο σας συνθηματικό και την υπόδειξη συνθηματικού.
   

*Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Touch ID σε Mac μόνο αν έχει Touch Bar.

Ημερομηνία δημοσίευσης: