Πώς μπορείτε να κλειδώσετε σημειώσεις στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Μπορείτε να διατηρείτε ασφαλείς τις σημειώσεις που περιέχουν προσωπικά δεδομένα σας, όπως οικονομικά στοιχεία, ιατρικές πληροφορίες ή στοιχεία σύνδεσης σε ιστότοπους, με ένα συνθηματικό, Face ID ή Touch ID.

Πριν ξεκινήσετε

 • Ενημερώστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή iPadOS.
 • Ενεργοποιήστε τις Σημειώσεις στις Ρυθμίσεις iCloud ή βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σημειώσεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. Οι λογαριασμοί σημειώσεων που συγχρονίζονται από υπηρεσία τρίτου παρόχου, όπως Gmail ή Yahoo, δεν περιλαμβάνουν ορισμένες δυνατότητες της εφαρμογής «Σημειώσεις» και δεν μπορούν να κλειδωθούν.

Αν είστε συνδεδεμένοι στο iCloud με ένα διαχειριζόμενο Apple ID, δεν μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις σας.


Ορισμός συνθηματικού για σημειώσεις

Πριν να έχετε τη δυνατότητα να κλειδώσετε τις σημειώσεις σας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε ένα συνθηματικό που θα θυμάστε εύκολα, παρέχοντας μια υπόδειξη συνθηματικού στον εαυτό σας. Αν έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας στο iCloud σε περισσότερες από μία συσκευές Apple, θα χρησιμοποιείτε το ίδιο συνθηματικό σημειώσεων για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε όλες τις σημειώσεις σας. Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, η Apple δεν μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο συνθηματικό για χρήση στο κλείδωμα μελλοντικών σημειώσεων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό στη συσκευή σας στις Ρυθμίσεις ή στην εφαρμογή «Σημειώσεις». Αφού κλειδώσετε μια σημείωση, αυτή θα προστατεύεται αυτόματα με το συνθηματικό σας σε όλες τις συσκευές σας. Αν χρησιμοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID για να ξεκλειδώσετε σημειώσεις στις άλλες συσκευές σας, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό σας και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Αν ενεργοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID για το συνθηματικό των σημειώσεών σας, προσθέτει τα κλειδιά κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των σημειώσεών σας στην κλειδοθήκη, στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση με τον κωδικό της συσκευής σας. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε άτομο με τον κωδικό της συσκευής σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας. Για μέγιστη ασφάλεια, μπορείτε να επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID για το συνθηματικό των σημειώσεών σας.

Δημιουργία συνθηματικού στις Ρυθμίσεις

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις και πατήστε «Συνθηματικό». 
 2. Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς, πατήστε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό.
 3. Εισαγάγετε ένα συνθηματικό και κατόπιν ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού. Αν το υποστηρίζει η συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Δημιουργία συνθηματικού στις Σημειώσεις

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και μεταβείτε σε μια σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και, κατόπιν, πατήστε «Κλείδωμα».
 3. Εισαγάγετε ένα συνθηματικό και κατόπιν ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού. Αν το υποστηρίζει η συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Χρήση προστασίας συνθηματικού στις Σημειώσεις

Ανεξάρτητα από το αν η σημείωσή σας περιέχει εικόνα, σαρωμένο έγγραφο ή μια λίστα σημαντικών πληροφοριών, είναι εύκολο να τη διατηρήσετε ασφαλή με χρήση προστασίας συνθηματικού. Θα δείτε ένα εικονίδιο κλειδαριάς  δίπλα σε κάθε σημείωση που είναι κλειδωμένη. Μέχρι να εισαγάγετε το συνθηματικό σας ή να χρησιμοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID βλέπετε μόνο τον τίτλο και την πιο πρόσφατη ημερομηνία επεξεργασίας της σημείωσης.

iPhone που εμφανίζει πώς να κλειδώσετε μια σημείωση

Κλείδωμα σημείωσης

 1. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Κλείδωμα».

Αφού κλειδώσετε τη σημείωσή σας, θα παραμείνει ανοιχτή και θα βλέπετε το εικονίδιο κλειδαριάς  στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αποκρύψετε το περιεχόμενο της σημείωσης πατώντας το εικονίδιο κλειδαριάς .

iPhone που εμφανίζει το μήνυμα «Αυτή η σημείωση είναι κλειδωμένη».

Άνοιγμα κλειδωμένης σημείωσης

 1. Πατήστε την κλειδωμένη σημείωση.
 2. Πατήστε «Προβολή σημείωσης».
 3. Χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID, ή εισαγάγετε το συνθηματικό σας.

Οι κλειδωμένες σημειώσεις σας παραμένουν ανοιχτές για αρκετά λεπτά, διευκολύνοντάς σας να μεταβείτε σε μια άλλη σημείωση, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πληροφορίες από άλλες εφαρμογές και πολλά περισσότερα. Αν κλείσετε την εφαρμογή Σημειώσεις ή η συσκευή σας μεταβεί σε κατάσταση ύπνου, η σημείωση θα κλειδωθεί πάλι.

iPhone που εμφανίζει πώς να αφαιρέσετε ένα κλείδωμα

Αφαίρεση κλειδώματος

 1. Πατήστε την κλειδωμένη σημείωση και μετά πατήστε «Προβολή σημείωσης».
 2. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας ή χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.
 3. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 4. Επιλέξτε «Αφαίρεση».

Αν αφαιρέσετε το κλείδωμα από μια σημείωση, αυτό θα αφαιρεθεί σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις μόνο στη συσκευή σας και στο iCloud. Δεν μπορείτε να κλειδώσετε σημειώσεις που περιέχουν αρχεία PDF, ήχου, βίντεο, έγγραφα των εφαρμογών Keynote, Pages, Numbers ή σημειώσεις που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IMAP για συγχρονισμό με λογαριασμούς, όπως Yahoo, Gmail και Hotmail. Δεν μπορείτε επίσης να προστατέψετε με συνθηματικό σημειώσεις που μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Αν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση μιας σημείωσης, ανοίξτε τη σημείωση, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων» , και μετά πατήστε την επιλογή «Διακοπή κοινής χρήσης».


Αλλαγή του συνθηματικού των Σημειώσεων

Πρέπει να αλλάξετε το προηγούμενο συνθηματικό των Σημειώσεων, για να αλλάξετε το συνθηματικό σας για τις Σημειώσεις. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις και πατήστε «Συνθηματικό».
 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό των Σημειώσεων που θέλετε να αλλάξετε και μετά πατήστε την επιλογή «Αλλαγή συνθηματικού».
 3. Εισαγάγετε το παλιό σας συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και μια υπόδειξη συνθηματικού.

Αν δεν γνωρίζετε το προηγούμενο συνθηματικό σας για τις Σημειώσεις, μπορείτε να το επαναφέρετε, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχετε πρόσβαση στις παλιές σας σημειώσεις. Ένα νέο συνθηματικό θα σας δώσει τη δυνατότητα να προστατέψετε με το νέο συνθηματικό τις σημειώσεις που θα δημιουργήσετε από αυτήν τη χρονική στιγμή και έπειτα.


Αν ξεχάσατε το συνθηματικό σας για τις σημειώσεις

Για να ξεκλειδώσετε μια σημείωση, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό με το οποίο είναι κλειδωμένη. Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό, η Apple δεν μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο συνθηματικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παλιές σημειώσεις σας. Ένα νέο συνθηματικό θα σας δώσει τη δυνατότητα να προστατέψετε με το νέο συνθηματικό τις σημειώσεις που θα δημιουργήσετε από αυτήν τη χρονική στιγμή και έπειτα.

Αν έχετε πολλά συνθηματικά, δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε ποιο συνθηματικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν κοιτάτε τη λίστα των Σημειώσεων. Όταν ανοίγετε μια σημείωση που κλειδώσατε με το παλιό συνθηματικό σας, αλλά εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό σας, θα δείτε μια ειδοποίηση που θα αναφέρει ότι έχετε εισαγάγει λανθασμένο συνθηματικό μαζί με μια υπόδειξη για το παλιό σας συνθηματικό. Αν εισαγάγετε το σωστό παλιό συνθηματικό σας, θα έχετε την επιλογή να ενημερώσετε το συνθηματικό αυτής της σημείωσης με το τρέχον συνθηματικό σας.

Δείτε πώς μπορείτε να επαναφέρετε το συνθηματικό των Σημειώσεων: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις και πατήστε «Συνθηματικό».
 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό των Σημειώσεων που θέλετε να αλλάξετε και μετά πατήστε την επιλογή «Επαναφορά συνθηματικού».
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας και μετά πατήστε ΟΚ.
 4. Πατήστε ξανά «Επαναφορά συνθηματικού».
 5. Εισαγάγετε το νέο σας συνθηματικό και την υπόδειξη συνθηματικού. Πατήστε «Τέλος».


Ημερομηνία δημοσίευσης: