Σύνδεση συνδρομών Apple από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας

Αν το πρόγραμμα του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας περιλαμβάνει συνδρομή σε μια υπηρεσία Apple, συνδέστε τη συνδρομή σας στο Apple ID σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία σας.

Πώς να συνδέσετε μια συνδρομή Apple

  1. Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας θα σας στείλει ένα γραπτό μήνυμα με τον σύνδεσμο σύνδεσης της συνδρομής σας. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβετε μήνυμα από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.
  2. Ανοίξτε το γραπτό μήνυμα και πατήστε τον σύνδεσμο.
  3. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να συνδεθείτε με το Apple ID σας και να συνδέσετε τη συνδρομή σας. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτή η συνδρομή χρησιμοποιείται ήδη με διαφορετικό Apple ID», επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple για να αποσυνδέσετε το Apple ID σας.
    Αν έχετε τηλέφωνο με διπλή κάρτα SIM, μπορείτε να συνδέσετε τη συνδρομή σας Apple στην προεπιλεγμένη γραμμή σας.

Αν δεν λάβετε μήνυμα από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε το όνομά σας.
  3. Πατήστε «Συνδρομές».
  4. Πραγματοποιήστε κύλιση μέχρι να δείτε το όνομα του φορέα σας και κατόπιν πατήστε το.
  5. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε κουμπί ή σύνδεσμο για να συνδέσετε τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Αν διαθέτετε ήδη συνδρομή στο Apple Music

Αν έχετε συνδρομή στο Apple Music μέσω της Apple και του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, ακυρώστε μία από τις συνδρομές σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας από την Apple. Ή μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέσω του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Οι συνδρομές στις υπηρεσίες Apple προσφέρονται μέσω ορισμένων φορέων κινητής τηλεφωνίας και είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: