Ενημέρωση ασφάλειας για το mDNSResponder

Οι τρέχουσες εκδόσεις των προϊόντων Apple χρησιμοποιούν την ενημερωμένη έκδοση του Bonjour. Για παλαιότερες εκδόσεις, η Apple έχει εκδώσει μια ενημέρωση ασφάλειας.

Η Apple έχει εκδώσει μια ενημέρωση ασφάλειας για το mDNSResponder, ένα χαμηλού επιπέδου λογισμικό ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνει το Bonjour σε προϊόντα της Apple και τρίτων κατασκευαστών.

Ποιες πλατφόρμες Apple επηρεάζονται;

OS X:

  • Εκδόσεις προγενέστερες του OS X El Capitan v10.11.1
  • Εκδόσεις προγενέστερες του OS X Yosemite v10.10.5 με ενημέρωση ασφάλειας 2015-004 Yosemite
  • Εκδόσεις προγενέστερες του OS X Mavericks v10.9.5 με ενημέρωση ασφάλειας 2015-007 Mavericks

Εκδόσεις iOS προγενέστερες του iOS 9.1

Εκδόσεις watchOS προγενέστερες του watchOS 2.1

Εκδόσεις υλικολογισμικού του σταθμού βάσης AirPort προγενέστερες των 7.7.7 και 7.6.7

Το προϊόν τρίτου κατασκευαστή που χρησιμοποιώ επηρεάζεται από αυτό το πρόβλημα;

Η Apple έχει συνεργαστεί με πολλούς προμηθευτές, ώστε να επιβεβαιώσει ότι γνωρίζουν τη διαθεσιμότητα αυτής της ενημέρωσης. 

Για προϊόντα που δεν είναι της Apple, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας, ο οποίος θα σας ενημερώσει εάν κάποιο προϊόν που χρησιμοποιείτε επηρεάζεται και εάν ο ίδιος έχει ήδη ενημερώσει το προϊόν αυτό.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: