Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στο Apple Wallet για χρήση με το Apple Pay

Μάθετε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε αν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στην εφαρμογή Πορτοφόλι για χρήση με το Apple Pay.

  1. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay:
  2. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπηρεσίες εκτός λειτουργίας ή προβλήματα σύνδεσης.
  3. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της κάρτας» ή «Μη έγκυρη κάρτα», επικοινωνήστε με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

Η Apple δεν εγκρίνει ούτε απορρίπτει κάρτες για χρήση με το Apple Pay. Αν η κάρτα σας απορρίφθηκε, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την προσθήκη μιας κάρτας, μάθετε πώς να διαμορφώσετε το Apple Pay.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: